SATILDI

Kastamonu Taşköprü'de 8.550 m2 4 Adet Tarla

 • Şirketten
 • 8550 m2

Özellikler

  • Tapu no
   4953
  • Pafta
   F31
  • Ada
   163-163-182-185
  • Parsel
   3-43-20-12
  • Tapu Bilgisi
   Cins Tashihi

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Tapu Harcı
   Alıcı öder

Harita

Açıklama

Açık Adres: Ayvalı Köyü 163 ada 43 parsel, 182 ada 20 parsel, 185 ada 12 parsel, 163 ada 3 parsel Taşköprü/Kastamonu

Ulaşım: Taşınmaz Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ayvalı Köyü 182 ada 3480,37 m2 yüzölçümüne sahip 20 parsel üzerinde konumlu; 163 ada 1685,97 m2 yüzölçümüne sahip 43 parsel üzerinde konumlu; 163 ada 1694,74 m2 yüzölçümüne sahip 3 parsel üzerinde konumlu; 185 ada 1689,69 m2 yüzölçümüne sahip 12 parsel üzerinde konumlu bulunan bahçe nitelikli taşınmazdır. Konu taşınmaza ulaşım için Kastamonu şehir merkezinden Taşköprü Caddesi üzerinden kuzeydoğu yönde Kastamonu Sinop Yoluna geçiş yapılır 8,5 km kadar devam edilir. Daha sonra sağa dönüş yapılır 185 ada 12 parsel 560 m kadar uzaklıkta güney yönde; 182 ada 20 parsel 400 m güneyinde; 163 ada 3 parsel 500 m güney cephede; 163 ada 43 parsel 680 m güney cephede konumlu bulunmaktadır.

Özellikler: 163 ADA 3 PARSEL: Değerlemesi yapılan konu taşınmaz Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ayvalı Köyü 163 ada 1694,74 m2 yüzölçümüne sahip 3 parsel üzerinde konumlu bulunan bahçe nitelikli taşınmazdır. Geometrik olarak üçgen şekline sahip olan tarla topoğrafik olarak hafif eğimi bulunmakta olup üzerinde kavak ağaçları dikilidir. Konu taşınmazın konumlu olduğu 3 numaralı parselin güney cephesinde 2 numaralı parsel, doğu cephesinde 4 numaralı parsel, kuzey cephesinde yaklaşık 71 m uzunluğunda kadastro yoluna cepheli, batı cephesine yaklaşık 45 m uzunluğunda kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

163 ADA 43 PARSEL: Değerlemesi yapılan konu taşınmaz Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ayvalı Köyü 163 ada 1685,97 m2 yüzölçümüne sahip 43 parsel üzerinde konumlu bulunan bahçe nitelikli taşınmazdır. Geometrik olarak dikdörtgen şekline sahip olan tarla topoğrafik olarak hafif eğimi bulunmakta olup taşınmazın yanında gidilemediğinden taşınmazın üzerinde durum bilinmemektedir. Konu taşınmazın konumlu olduğu 43 numaralı parselin kuzey cephesinde 42 numaralı parsel, doğu cephesinde 44 numaralı parsel, kuzeybatı cephesinde 41 numaralı parsel, batı cephesinde yaklaşık 80 m uzunluğunda kadastroya cephesi, güney cephesinde dere bulunmaktadır.

182 ADA 20 PARSEL: Değerlemesi yapılan konu taşınmaz Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ayvalı Köyü 182 ada 3480,37 m2 yüzölçümüne sahip 20 parsel üzerinde konumlu bulunan bahçe nitelikli taşınmazdır. Geometrik olarak dikdörtgen şekline sahip olan tarla topoğrafik olarak hafif eğimi bulunmakta olup üzerinde kavak ağaçları dikilidir. Konu taşınmazın konumlu olduğu 20 numaralı parselin doğu cephesinde 21 ve 22 numaralı parsel, batı cephesinde 19 numaralı parsel, kuzey cephesinde ark, güney cephesinde 32 m kadar kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

185 ADA 12 PARSEL: Değerlemesi yapılan konu taşınmaz Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ayvalı Köyü 185 ada 1689,69 m2 yüzölçümüne sahip 12 parsel üzerinde konumlu bulunan bahçe nitelikli taşınmazdır. Geometrik olarak dikdörtgen şekline sahip olan tarla topoğrafik olarak hafif eğimi bulunmakta olup taşınmazın yanında gidilemediğinden taşınmazın üzerinde durum bilinmemektedir. Konu taşınmazın konumlu olduğu 12 numaralı parselin kuzey cephesinde 6 numaralı parsel, doğu cephesinde 11 numaralı parsel, batı cephesinde 13,14,15 numaralı parsel, güney cephesinde dere bulunmaktadır. Konu taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır.

Kastamonu İl Özel İdare Müdürlüğünden yapılan incelemede 26.11.2010 tarihli onaylı 1/100000 ölçekli F31 Kastamonu Çevre Düzeni Planında sulanabilir tarım arazisi lejantlı olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz halihazırda Tapu kayıtlarında Tarla vasıflı olup 30.04.2014 tarihli Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun (6537 sayılı kanun) kapsamında 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmi gazetede yayınlanan kanuna istinaden tarlaların satışında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. Bu görüşün olumsuz olması ya da sürecin uzaması ihtimal dahilinde olup, ilgili hususun teminat aşamasında göz önünde bulundurulmasında fayda bulunmaktadır.

*Değerlemesi yapılan konu taşınmazların içinde bulunduğu Ayvalı köyünde 02.06.2015 tarih 114 kararla Kastamonu İl Özel İdare Müdürlüğü tarafınca Köy Yerleşik Alan Sınırı tespiti yapılmıştır; fakat değerlemesi yapılan konu taşınmazların bulunduğu parseller bu sınırın içerisine girmediği görülmüştür. Konu taşınmaz için yapılaşma şartları "Plansız Alanlar Yönetmeliği" ne tabi olsa da 163 ada 3 parsel, 182 ada 20 parsel ve 163 ada 43 parselin kadastral yola cephesi olduğundan yönetmeliğin istediği evraklar yapılınca yapıya inşaat izni verileceği; 185 ada 12 parselin kadastral yola cephesi olmadığından yapıya inşaat izni verilmeyeceği bilgisi edinilmiştir.

*Kastamonu Devlet Su İşleri 23.Bölge Müdürlüğünden yapılan incelemede konu taşınmazların bulunduğu bölgede 29.06.2009 tarih ve 2009/154 karar ile ilgili tüzüğün 17.maddesi gereği arazi toplulaştırılmasına karar verildiği ve ilgili köyün 10930565.91 m2 alanı ve bu köyle ilgili 582 parselin toplulaştırmaya girdiği bilgisi alınmış olup ayrıca toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği bilgisi şifahen alınmıştır.

Gizle Hepsini Gör