Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Kullanım Koşulları

www.tapu.com’a erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak site kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve sitede yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.


Genel Bilgi

www.tapu.com ismiyle faaliyette bulunan site (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır),Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 193 Plaza, Kat:2, No:193-13, 34394 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

Site’nin amacı gayrimenkul sahibi satıcıların satışa çıkaracakları gayrimenkulleri ile ilgili bilgiler yayınlayabilmesini, satıcıların potansiyel alıcılarla buluşabilmesini, satıcı ve alıcıların kendi aralarında gerçekleştirecekleri satış sözleşmesi için fiyat ve satış koşulları hakkında karşılıklı bilgilendirmede bulunabilmesini, tüm kullanıcılar için gayrimenkul satışları hakkında bilgilendirme ve karşılıklı iletişim imkanları sunulabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır.

Site’de yer alan gayrimenkul ilanları (“Tapu İlanları”) ve Tapu İlanları’na ilişkin olarak gerçekleştirilen her türlü işlemler, herhangi bir şekilde satış veya satış vaadi anlamında olmayıp tarafların satışa sunulması planlanan gayrimenkullerle ilgili karşılıklı bilgi alış verişinde bulunması ve bunun için iletişim sağlanması ile sınırlıdır.

Kullanıcılar, Kullanım Koşulları’nın (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), Site’yi ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Site’ye erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaları halinde bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.


Genel Hükümler

1. İşbu Site, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Kullanıcı Site’de yayınlanan ‘Tapu İlanları’nı görebilir, arama yapabilir, Site’de paylaşılan belirli içeriklere erişebilir. Ancak Site’de sunulan diğer hizmetlerden faydalanabilmek için Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmiş olmak ve Şirket’in zaman zaman talep edeceği diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

2. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a uygun davranması ve bu Koşullar’ı ihlal etmemesi önem taşımaktadır.

3. Başta Site’de yayınlanan ‘Tapu İlanları’ ve içerikleri olmak üzere, Site’de yer alan hiçbir unsur başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz. Şirket, Kullanıcılar’ın bu politikalara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için, ilgili Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Şirket’in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Şirket’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

6. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Koşullar’ı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket ilgili Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7. Şirket bazı durumlarda, çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.


Koşulların Değiştirilmesi 

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşulları değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Site’de Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Site’nin kullanılması ile Kullanıcı, mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.


Fikri Mülkiyet Hakları 

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; işbu Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi; Kullanıcılar tarafından Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.


Sorumluluğun Sınırlandırılması

ŞİRKET, SİTE’YE GİRİLMESİ, SİTE’NİN YA DA SİTE’DEKİ BİLGİLERİN VE DİĞER VERİLERİN, PROGRAMLARIN VS. KULLANILMASI SEBEBİYLE DOĞABİLECEK DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ŞİRKET; İŞLEMİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HATA, İHMAL, SİLİNME, KAYIP, İŞLEMİN VEYA İLETİŞİMİN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATASI, HIRSIZLIK, İMHA VEYA İZİNSİZ OLARAK KAYITLARA GİRİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI HUSUSUNDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SİTE’YE YA DA LİNK VERİLEN SİTELERE GİRİLMESİ YA DA SİTE’NİN KULLANILMASI İLE ŞİRKET’İN KULLANIM/ZİYARET SONUCUNDA DOĞABİLECEK HER TÜR SORUMLULUKTAN, MAHKEME VE DİĞER MASRAFLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜR ZARAR VE TALEP HAKKINDAN BERİ KILINDIĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

ŞİRKET, KULLANICILAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENEN İÇERİKLERİN HİÇBİR KOŞULDA DOĞRULUĞUNU, GÜVENLİĞİNİ VE HUKUKA UYGUNLUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTE; BU İÇERİKLER DOLAYISIYLA HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR.

SİTE DAHİLİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER BULUNMASI HALİNDE BU HİZMETLERDEN, İLAN SAHİPLERİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN İLANLARDAN VE İÇERİKLERDEN DOLAYI ŞİRKET’İN, ŞİRKET ÇALIŞANLARININ VE YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

SİTE VE İLGİLİ İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, ŞİRKET’İN SİTE’NİN KAPSAMINA İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR.

KULLANICI, SİTE VE SİTE İÇERİSİNDE SUNULAN HİZMETLERE ERIŞIMİN BÜYÜK ÖLÇÜDE KULLANICI’NIN İNTERNET SERVIS SAĞLAYICISINDAN TEMIN EDILEN HIZMETIN KALITESINE DAYANDIĞINI VE SÖZ KONUSU HIZMET KALITESINDEN KAYNAKLI SORUNLARDA ŞİRKET’İN HERHANGI BIR SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI KABUL EDER.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Diğer versiyonlar

Kullanım Koşulları - 01-07-2015