Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Antalya Gazipaşa Beyobaşı Mahallesi'nde İmarlı 596 m2 Arsa

Bankadan 596m2

Özellikler

Tapu no 6652
Pafta 0
Ada 129
Parsel 39
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
Emsal 0.40

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Boksak Mevkii 129 Ada 39 Parsel

Açıklama

Ulaşım: Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Beyobası Mahallesi, Boksak Mevkiinde yer alan 129 ada 39 parsel numaralı "arsa" vasfındaki mülktür. Taşınmaza ulaşım, bölgenin önemli ulaşım arterlerinden D 400 Karayolu ile bağlantılı Sinad Deresi yan yolu takip edilerek sağlanmaktadır. Taşınmaz, D 400 Karayoluna 560 m, denize 780 m mesafededir. 

Özellikler: Topoğrafik açıdan eğimsiz arazide, geometrik açıdan yaklaşık dikdörtgen formunda, jeolojik açıdan 4. derece deprem bölgesi içerisindedir. Konum olarak kuzeybatıdan henüz açılmamış durumda imar yoluna, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parsel üzerinde imar şartlarının izin verdiği ölçülerde 238 m² emsal alanlı 2 katlı bir konut yapısı inşa edilebilmektedir. 

1/1000 ölçekli Gazipaşa Uygulama imar Planına göre konut kullanım alanında kalmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu parsel belediye sınırları içerisinde kalmakta olup yapılaşma şartları taks: 0.20, kaks:0.40, hmax: 6.50 m. (2 kat) şeklindedir. Taşınmaz 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kalmakta olup ayrıca 18. madde uygulaması yapılmamış, 15 ve 16. madde kapsamında ifraz edilmiş ve bu şekli ile yapı ruhsatı verilebileceği öğrenilmiştir.