COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Adıyaman Kahta Güdülge Köyünde 9800 m2 Tarla

Şirketten 9800m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 12994
Metre Kare 9800m2
Ada 0
Parsel 778
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Elbeyi Mevki, 0 ada 778 parsel Güdülge Köyü Kahta/ADIYAMAN

Açıklama

Ulaşım: Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Güdülge Köyü, Elbeyi Mevki, 0 ada 778 parsel numaralı 9800,00 m 2 yüzölçümlü tarladır. Kahta ilçesinden Diyarbakır karayolu üzerinde feribot iskelesine doğru ilerlenir. Durak köyü (Menzil) yoluna girilir. 20km ilerledikten sonar Menzil köyüne gelinir. Menzil köyünde bulunan mezarlığın önündeki yoldan 2 km ilerledikten sonar Elbeyi köyüne gelinir ve ilgili güzergahlar takip edilerek taşınmaza ulaşılır. Gayrimenkul köy yerleşme alanına yakın konumda olup tarla vasıflıdır. Kırsal alanda bulunduğundan alt yapısı bulunmamaktadır. Tarlaya ulaşım Havayik-Elbeyi yolu üzerinden sağlanmaktadır. Konu gayrimenkul ve yakın çevresinde buğday, arpa vb. ürünler ekilmektedir.

Özellikler: 0 ada 778 parsel nolu tapuda 9800,00 m2 yüz ölçümlü Tarla vasıflı taşınmazdır. Parselin kadastro yoluna bulunmamakta olup, tüm yönlerden komşu parsellerle cephelidir. Geometrik olarak amorf formda, topoğrafik olarak %20 eğilimli yapıdadır. Hâlihazırda taşınmazın doğusunda geçen su kaynağının, mahallinde taşınmazın ortasından da geçirilerek, taşınmazı kolay sulanabilir hale getirilmiştir. Taşınmazın doğu kısmında (yaklaşık %50’si) pamuk ekilmiş olduğu, batı kısmında ise buğday ekili olduğu görülmüştür. Parselin mahallinde sınırları işaretli olmayıp, kesin tespit için harita mühendisleri tarafından aplikasyon yapılması gerekmektedir.

Not: Taşınmaz mücavir alan sınırı ve imar planı sınırı dışında bulunmaktadır. Parsel 1/100000 ölçekli Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Çevre Düzeni Planında "Çayır-Mera Alanı" vasfındadır. Ayrıca İçme ve Kullanma Suyu Kısa Mesafeli Koruma Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır.