COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Uşak Sivaslı Ağaçlıbey Köyü'nde 26.300 m2 3 Adet Tarla

Bankadan 26300m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 10552
Metre Kare 26300m2
Ada 0
Parsel 183,222,352
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Ağaçbeyli Köyü, Devederesi Mevkii 183,222,352 parseller

Açıklama

Özellikler: Uşak İl Özel İdaresi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; taşınmazların plansız alanlarda kaldığı, 222 parsel numaralı taşınmazın kadastro yoluna cepheli olduğu, 183 ve 352 parsel numaralı taşınmazların kadastro yoluna cepheli olmadıkları bilgisi alınmıştır.

Konu taşınmaz 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planına göre tarım arazisi lejantında kalmakta olup plansız alanlar yönetmeliğine tabiidir. PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ Yapı Şartları Madde 63 Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde İnşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez.

183 parsel numaralı, 12.300,00 m2 yüzölçümü TARLA vasıflı taşınmaz geometrik olarak amorf şeklinde olup topoğrafik olarak az eğimlidir. Ekspertiz tarihinde taşınmazın üzerinde buğday ekilidir. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli olmayıp tüm yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazların elektrik ve sulama imkanı mevcut değildir. 222 parsel numaralı, 4.000,00 m2 yüzölçümü TARLA vasıflı taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde olup topoğrafik olarak az eğimlidir. Ekspertiz tarihinde taşınmazın üzerinde buğday ekilidir. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli olup diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazların elektrik ve sulama imkanı mevcut değildir.

352 parsel numaralı, 10.000,00 m2 yüzölçümü TARLA vasıflı taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde olup topoğrafik olarak az eğimlidir. Ekspertiz tarihinde taşınmazın üzerinde ekili veya dikili bir bitki mevcut değildir. Taşınmazın doğu cephesi kadastro yoluna cepheli olmayıp tüm cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazların elektrik ve sulama imkanı mevcut değildir.

Ulaşım: Uşak ili, Sivaslı İlçesi, Ağaçbeyli Köyü, Çakaloğlukuyusu Mevki, 12.300,00 m2 yüzölçümlü 183 parsel, Çakaloğlukuyusu Mevki 4.000,00 m2 yüzölçümlü 222 parsel, Devederesi Mevkii 10.000,00 m2 yüzölçümlü 352 parsel numaralı taşınmazlardır. Değerleme konusu taşınmazlar kuş uçumu köy merkezinin 3 km batı yönünde yer almaktadır. Taşınmazlara ulaşım köy merkezinden sonra toprak yol üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazların yakın çevresi benzer özellikteki tarlalar ile çevrilidir.