COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

İzmir Ödemiş Bıçakçı Mahallesinde Kargir Ev ve 14 Dönüm Bahçesi

Bankadan 14867m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11502
Metre Kare 14867m2
Ada 221
Parsel 75
Tapu Bilgisi Cins Tashihi

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Bıçakçı Mahallesi, Yaymaz Çukuru Mevkii, 221 Ada 75 Parsel Ödemiş / İZMİR

Açıklama

Ulaşım:  İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Bıçakçı Mahallesi, Yaymaz Çukuru Mevkii, 221 Ada 75 parselde kayıtlı 14.867,85 m² alanlı, 'KARGİR BİNA VE BAHÇESİ' vasıflıdır. Taşınmaza ulaşım için, Bıçakçı Mahalle merkezinden güneydoğu yönünde, Bıçakçı Köy İçi Yolu üzerinde Ovacık Mahallesi istikametinde ilerlenir. Yolun 6. km'sinde, sağ yukarı devam eden toprak yola girilir. Toprak yol üzerinde yaklaşık 2 km devam edildiğinde taşınmaz sol tarafta yer almaktadır. Taşınmaz, sol tarafta, 221 ada 75 parselde kayıtlı Kargir Bina ve Bahçesi' niteliklidir.

Özellikler:  Taşınmazın yer aldığı parsel; Yaymaz Çukuru Mevkii, 221 ada 75 parselde konumlu, 114.867,85 m² alanlı Kargir Bina ve Bahçesi vasıflıdır. Taşınmazın yer adlığı parsel geometrik olarak amorf formda, kısmen eğimsiz kısmen yaklaşık %20 eğimli topoğrafik yüzeye sahiptir. Taşınmaz güney yönde dere ve yol cepheli, doğu yönde yola cepheli olup diğer yönlerden komşu parseller ile çevrili durumdadır. Parselin sınırları yerinde belirgin durumda değildir.Taşınmazın elektrik ve su ihtiyacı yakın mesafeden karşılanmaktadır. Taşınmaz ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde yaklaşık 20 yıllık 16 m² alanlı cins tashihine konu yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde hasat edilmiş barbunya ekili durumdadır. Ödemiş Belediyesinde yapılan incelemelerde, cins tashihine konu, parsel üzerindeki yapıya ait herhangi bir resmi evrağı (ruhsat, mimari proje vb.) olmadığı belirlenmiştir. Belediyesinde imar paftasında ve tapu kadastro biriminde paftasında yapılan incelemde cins tashihine konu yapının paftasına işli olduğu ve mahallinde taban oturum alanının paftasına uygun olduğu belirlenmiştir.

Cins Tashihine konu yapı ile ilgili yapılan resmi kurum incelemelerinde paftasına işli olduğu ve yaklaşık 16 m2 alanlı olduğu belilrenmiştir. Taşınmaz, (2A sınıfı) yığma yapı olarak inşa edilmiş, depo bölümünden oluşmaktadır. Taşınmazın dış cephesi tuğla örülü vaziyette olup, taşınmaz ekspertizi dışardan yapılmış olması nedeniyle iç özellikleri görülememiştir. Parsel üzerinde yer alan yapının ekonomik değerinin olmaması nedeni ile değerlemede dikkate alınmamıştır.

Not: Taşınmazın niteliği "KARGİR BİNA VE BAHÇESİ" olarak geçmektedir.  1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında kalmakta olduğu şifahi bilgisi alınmıştır. Taşınmazda 250 m2 yi geçmeyecek şekilde Bağevi+Tarımsal+Hayvansal amaçlı yapı yapılabildiği öğrenilmiştir.