COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Gaziantep Araban Beybili Mahallesinde 4.500 m2 Fıstıklık

Şirketten 4500m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 10760
Metre Kare 4500m2
Ada 116
Parsel 35
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
İlgilendiğiniz bu tapuyla ilgili tüm sorularınız için sizi arayalım.
* İleteceğiniz rakam resmi teklif olarak değerlendirilmeyecektir.
Dilerseniz 0 212 963 06 43 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Beydili Mahallesi, Gömemik Mevkii, 116 Ada 35 Parsel, Araban/GAZİANTEP

Açıklama

Ulaşım: Gaziantep İli, Araban İlçesi, Beydili Mahallesi, Gömemik Mevkii, 116 ada 35 parsel adresinde kain, tapuda; Gaziantep İli, Araban İlçesi, Beydili Mahallesi, Gömemik Mevkii, 116 ada, 4.500,00m² yüzölçümlü, 35 parselde kayıtlı, FISTIKLIK nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz; Beydili Mahallesi ile Yolveren Mahallesi arasında kalan bölgede Gömemik Mevkiinde konumludur. Yer aldığı bölge tarım arazilerinin çoğunlukta olduğu ve köy evi ölçekli yapıların bulunduğu bir bölgedir. Yapılaşma sadece köy merkezlerinde bulunmaktadır. Bölgede ani gelişme sağlayacak bir beklenti bulunmamaktadır. 

Özellikler: Gaziantep İli, Araban İlçesi, Beydili Mahallesi, Gömemik Mevkii, 116 ada 35 parsel adresinde kain, tapuda; Gaziantep İli, Araban İlçesi, Beydili Mahallesi, Gömemik Mevkii, 116 ada, 4.500,00m² yüzölçümlü, 35 parselde kayıtlı, FISTIKLIK nitelikli taşınmazdır.  Parsel geometrik olarak amorf bir şekilde olup, topoğrafik olarak az eğimli arazidir. Parsel üzerinde az sayıda yetişkin fıstık ağaçları ve bağ kütükleri bulunmaktadır. Güneybatı cepheden kadastro yolu, diğer cephelerden ise komşu parseller ile sınırlandırılmıştır. Tarım arazilerinin bulunduğu bölgede teknik altyapı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde elektrik, kuyu ve sondaj bulunmamaktadır.

Not: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan incelemelerde konu parselin 18.05.2018 onay tarihli, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mera Alanı” içerisinde yer aldığı bilgisi edinilmiştir. Konum tespiti kadastro paftası ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden yapılmıştır.