Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Düzce Kaynaşlıda 2 Adet Müstakil Kargir Ev ve Arsası

Şirketten 4 280m2 Tahliye Edilmemiş i

Özellikler

Tapu no 10505
Ada 0
Parsel 226
Tapu Bilgisi Cins Tashihi
Isıtma Sistemi Sobalı
Bina Yaşı 15
Kat Sayısı 2
Arsa Yüzölçümü 1887

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Sarıyer Mahallesi içerisinde, Kültür Caddesi üzerinde, 0 ada 226 parsel

Açıklama

Ulaşım: Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Sarıyer Mahallesi içerisinde, Kültür Caddesi üzerinde, 0 ada 226 parselde topoğrafik olarak düz bir arazi içerisinde dikdörtgen geometriye sahip parsel üzerinde yer almaktadır. Bölge genelinde kentsel yerleşim seyrek ve eski olmakla birlikte, Kaynaşlı Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Konut+Ticaret Alanı olarak yapılaşmaya açılmış bir bölgedir. Yapılaşma öncelikli olarak D100 Karayolu kenarında ve paralelindeki Kültür Caddesi üzerinde başlamış olup iç kesimlerde yayılım göstermektedir. Yakınlarında 90 m mesafede Kaynaşlı Anadolu Lisesi bulunmakta, 300 m mesafede Sarıyer Cami bulunmaktadır, bunun duşında D100 Karayoluna cepheli 1-2 katlı işyerleri, iç kesimlerde ise 1-3 katlı betonarme ve ahşap evler bulunmaktadır. Kent merkezine kuş uçumu 925 m mesafededir. Bölge genelinde kentsel yerleşim yoğun olmamakla birlikte, yakın çevresinde genellikle 1-3 katlı evler ve müştemilatları yer almakta, otobüs durağı, ilköğretim ve ortaöğretim okulu gibi kamu alanlarına orta mesafede yakınlıkta bulunmaktadır.

Özellikler: Tapu kayıtlarında Ahşap Ev ve Arsa olarak tescil edilmiş durumda olan taşınmazın Düzce Tapu ve Kadatro Müdürlüğnde incelemiş olduğumuz kadastro paftasına göre parselin güney batı köşesinde işli bir adet yapı görülmekle birlikte söz konusu işli yapının ölçüleri mevcut yapılar ile örtüşmemektedir. Mevcut durumda parselin içerisinde taban oturumu 10 m X 10 m = 100 m2 olarak görülen 2 katlı kargir ev ile 1 adet tek katlı 8 m X 10 m = 80 m2 taban alanlı prefabrik ev yapısı yer almaktadır. Bu iki ev yapısının haricinde bir adet yaklaşık 25 m2 taban alanlı Müştemilat (Baraka) yapısı yer almaktadır. Söz konusu yapılar için Kaynaşlı Belediye İmar servisinde yapmış olduğumuz sorgusunda her hangi ruhsat, proje v.b. yasal evrağı bulunmadığı anlaşılmış olup bu yapılar yasal durum değerlemesinde dikkate alınmamış güney cephede yer alan yapı güncel imar planında yolda kaldığı için mevcut durum değerlemesinde de dikkate alınmamıştır. Parsel içinde yer alan prefabrik ev yapısı ile baraka yapısı mevcut durum değerinde belirtilmiştir. Parsel Kaynaşlı Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ve imar planı kapsamındadır. Taşınmazın bulunduğu mevki Kaynaşlı Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde ve imar planı açısından Ayrık Nizam 4 kat TAKS: 0.40 şeklindedir. Söz konusu 2 katlı kargir yapı zemin kat ve 1.normal kat olmak üzere ayrık nizam yığma kargir yapı tarzında inşa edilmiş binadır. Bina zemin katta 100 m2, 1. normal katta 100 m2 olmak üzere toplam yaklaşık 200 m2 inşaat alanına sahiptir. Ana yapının zemin katında 1 adet daire, 1. normal katında 1 adet daire olmak üzere binada toplam 2 adet daire bulunmaktadır. Parselin bulunduğu yere kadar doğalgaz, elektrik, su ve telefon şebekesi getirilmiş ve hali hazırda kullanılmaktadır. Taşınmazların içinde işgalci bulunduğu dışardan yapılan incelemede görülmüştür.