Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Bolu Mudurnu Taşkesti Yeğenderesi Köyünde 2.455 m2 Tarla

Bankadan 2455m2

Özellikler

Tapu no 10207
Ada 123
Parsel 12
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Bolu İli, Mudurnu İlçesi , Taşkesti Beldesi , Yeğenderesi Köyü , 123 Ada 12 Parsel (Hacılar Yanı Mevki)

Açıklama

Ulaşım: Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Yeğenderesi Köyü sınırlarında konumlu, tapuda vasfı "Tarla" olan, 2455,77m2 alanlı 123 ada 12 parseldir. 123 ada 12 parsele ulaşım ise ; köy içi yoldan 250m güneye ilerleyerek ve sağ kola doğru 200m ilerleyerek sağlanmaktadır. Konu taşınmazlar, Taşkesti Beldesi’ne yaklaşık 10km ,Mudurnu Merkezi’ne ise yaklaşık 30km uzaklıkta olup ,taşınmaza ulaşım özel araçlarla sağlanabilmektedir. Bölge Taşkesti Beldesi sınırlarında bulunmaktadır. Konu taşınmazın yakın çevresinde,1­2 katlı köy evleri , kümes yapıları ve boş tarlalar yer almaktadır.

Özellikler: 123 ada 12 parsel: 2455,77m2 alanlı ,Hacılar Yanı Mevkii’nde , tarla vasfında olup , güney kısmında yola cepheli, kuzeyinde dere bulunmaktadır. Topoğrafik olarak az eğimli , geometrik olarak yamuk formundadır. Taşınmazın mahallinde sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Not: Taşkesti Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde yapılan incelemelerde görevli memurdan alınan bilgiye göre  taşınmazın belediye ve imar planı sınırları içinde olduğu ve plansız alanda kaldığı bilgisi alınmıştır. Taşınmaz Plansız Alanlar imar Yönetmeliği yapılaşma şartları içinde yer almakta olup söz konusu yönetmeliğin yapılaşma şartlarına tabidir. Bu yerlerde bulunan parsellerde sıhhî ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde parsel sathının %5 ‘inden fazla yeri işgal etmemek ,inşaat alanları toplamı 2 katta (250) m2yi saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h=6.50 m. yi aşmamak, yola,ve parsel sınırlarına (5.0)m. den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evler veya eğlence veya turizm tesislerim ile gibi tesislerin müştemilatı binaların yapılmasına izin verilebilir. 2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeleri kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu aranmaz. Ayrıca tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmayan, mandıra, kümes, ahır, ağıl, su, ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve slaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri un (5.6.50) m. den fazla yaklaşmamak ve inşaat alanı kat sayısı % 55‘i ve yapı yüksekliği h=6.50 m. yi geçmemek şartı ile yapılabilir. Beton temel ve çelik çatlı seralar yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir. Bu maddede anılan yapılar ilgili bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden yapılabilir.