COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Antalya Kumluca Karacaören Köyünde 27211 m2 Bahçe

Bankadan 27211m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 8913
Metre Kare 27211m2
Ada 323
Parsel 68
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

323 ada 68 parsel Karacaören Köyü / Kumluca / Antalya

Antalya Kumluca Karacaören Köyünde 27211 m2 Bahçe

Açıklama

Ulaşım: Taşınmaz Antalya ili, Kumluca ilçesi, Karacaören Köyü, Asar Deresi Mevkiinde bulunmaktadır. Gayrimenkule ulaşım Kumluca Merkezinden, Sancasu, Ortaköy Köyleri geçilerek Karacaören Köyü Karabük mevkii üzerinden sağlanmaktadır. Gayrimenkul, Karacaören Köyü Karabük Mevkiinde, Alakır Irmağı üzerinde bulunan köprü geçilerek batı istikamette düz devam edilir. Yol takip edilerek yaklaşık 2,7 km. ileride sol tarafta bulunan toprak yoldan sola batı istikamete dönülür. Toprak yol üzerinde yaklaşık 650 metre düz devam edilip çatal yapan yoldan sağa güneybatı istikamete dönülür. Toprak olan yol takip edilerek yaklaşık 110 metre ileride sol tarafta yer alan taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın yakın çevresi benzer özelliklere sahip tarlalar, nar bahçeleri, köy evleri ile orman arazileri şeklinde teşekkül etmektedir. Bölgede genellikle nar, zeytin yetiştiriciliği ve hayvancılık yapılmaktadır. Son yıllarda nar piyasasında gelişen olumsuz etkenler, bölgenin Kumluca merkezine uzaklığı ve susuzluk sebebi ile nar yetiştiriciliğine olan rağbet azalmış olup bölgede birçok nar bahçesinin bakımsız ve susuz kaldığı görülmüştür.
Özellikler: 323 ada 68 numaralı parsel, 27.211,27 m2 yüzölçümlüdür ve tapu kayıtlarında 'Bahçe' vasfına sahiptir. Parsel düzgün olmayan geometrik şekle ve eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, tamamı üzerinde nar ağaçları, az sayıda zeytin ve erik ağaçları ile az bir bölümünde bakla ekili alan bulunmaktadır Parselin sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur (tel örgü, çit, duvar, v.b.) bulunmamaktadır. Taşınmazın kuzeybatı cephesinde kadastro yolu, 29, 30, 32 numaralı komşu parseller, kuzeydoğu cephesinde 35, 36, 37, 38, 39 numaralı komşu parseller, güneybatı cephesinde Gökçebelen Devlet Ormanı ile kadastro yolu, batı cephesinde kadastro yolu, güneydoğu cephesinde 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 numaralı komşu parseller ile sınırlı olduğu görülmektedir. Taşınmaz üzerinde yer alan nar bahçesi cins tahsisli yapılıp, tapu kayıtlarına işlenmiştir. Gayrimenkul üzerinde bulunan nar ağaçlarının damla sulama sistemi ile sulanabildiği tespit edilmiştir. 323 ada 68 numaralı parselin kadastro yoluna cephesinin bulunması sebebi ile ayrık nizam, max: 75 m2 alanlı, max: 2 katlı, hmax: 6,50 metre yüksekliğinde. yol cephesinden 5 metre, komşu ve arka cepheden 3 metre çekme mesafelerinin olduğu ve çiftçinin barınabileceği yapılaşma müsaadesinin bulunduğu belirtilmiştir.