Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Veri Sahibi Başvuru Formu

TAPUCOM TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1- Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

1.1- Yazılı Olarak Başvuru

BAŞVURU YÖNTEMİ: Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

BAŞVURU YAPILACAK ADRES: Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 193 Plaza, Kat:2, No:193-13, 34394 Şişli/İstanbul

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ: Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

1.2- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

BAŞVURU YÖNTEMİ: Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile 

BAŞVURU YAPILACAK ADRES: tapucom@hs01.kep.tr

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ:  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

1.3-Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

BAŞVURU YÖNTEMİ: Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

BAŞVURU YAPILACAK ADRES: cozum@tapu.com

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

1.4- Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

BAŞVURU YÖNTEMİ: Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

BAŞVURU YAPILACAK ADRES: cozum@tapu.com

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2- Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:


Cep Telefonu:

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

E-posta Adresi :


3- Şirketimiz ile İlişkiniz:

Şirketimizle İlişkiniz. Lütden aşağıdakilerden birini seçiniz.

Müşteri:

Eski Çalışan:

Çalışan:

Diğer:


4- Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


5- Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. _____________

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum._____________

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum. _____________

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) 

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi : 

İmza: Diğer versiyonlar

Veri Sahibi Başvuru Formu - 16/12/2019