COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Amasya Göynücek Kafarlı Köyünde 11.700 m2 Tarla

Şirketten 11700m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 10879
Metre Kare 11700m2
Ada 104
Parsel 17
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır

Adres

Amasya ili Göynücek ilçesi Gaffarlı Köyü (Tapu kayıtlarında Kafarlı Köyü olarak geçmektedir) Karakavak Mevkii, 104 ada 17 Parsel

Amasya Göynücek Kafarlı Köyünde 11.700 m2 Tarla

Açıklama

Ulaşım: Amasya ili Göynücek ilçesi Gaffarlı Köyü (Tapu kayıtlarında Kafarlı Köyü olarak geçmektedir) Karakavak Mevkii, 46 Parsel de yer alan “Tarla” vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın da yer aldığı köy merkezi ilçe merkezine yaklaşık 22 km mesafede yer almaktadır. Yapılaşmanın çok düşük yoğunlukta olduğu bölge tarım arazileri ve ormanlık alanlar ile çevrili durumdadır. Konu taşınmaza yakın konumda bilinen yerler, Gaffarlı Köyü, Tencirli Köyü, Çaykışla Köyü ve Başpınar Köyü olarak ifade edilebilir. 

Özellikler: Taşınmaz 104 ada 17 Parselde kayıtlı, 11.700,00 m2 alanlı, Tarla vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz üzerinde halihazırda herhangi bir yapı bulunmamakta olup tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Geometrik olarak düzgün olmayan bir şekle sahip olup topoğrafik olarak eğimli bir arazide yer almaktadır. İlgili kadastro müdürlüğünde yapılan incelemelerde konu parselin herhangi bir kadastral yola cephesinin bulunmadığı, kuzey ve batı cephesinin orman alanı ile, güney cephesinin komşu parsel, doğu cephesinin ise bir kısmının komşu parsel ile bir kısmının ise su yatağı ile çevrilidir. Ayrıca TKGM coğrafi bilgi sistemi üzerinde konu parselin konumunda kayma olduğu görülmüş olup, söz konusu hatanın bölgede devam etmekte olan uygulama çalışmalarının tamamlanması ile birlikte düzeleceği bilgisi öğrenilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde benzer özellikte tarım araziler yoğunlukta olup batı yönünde orman alanı yer almaktadır. Bölgedeki tarım arazilerindeki sulama imkanlarının parsel sınırları içinde yer alan sulama sondajları üzerinden sağlanmakta olduğu, sulama sondajı bulunmayan parsellerin ise yine komşu parseller üzerinden su ihtiyacının giderilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konu taşınmazın parsel sınırları içerisinde herhangi bir sulama sistemi mevcut olmadığı ayrıca parselin eğimli bir arazide yer alması nedeni ile sulama imkanlarının da kısıtlı olduğu yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmiştir.

Not: Taşınmaz çevre planı hükümlerine tabi olup, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 20.07.2007 tarihinde onaylanan Amasya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, " Tarım Alanı" alanında kalmakta olduğu öğrenilmiştir.