Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da 90 m2 Bina

Bankadan 1 90m2 Tahliye Edilmemiş i

Özellikler

Tapu no 6200
Pafta 0
Ada 368
Parsel 12
Tapu Bilgisi Cins Tashihi
Isıtma Sistemi Yok
Bina Yaşı 30
Kat Sayısı 1
Arsa Yüzölçümü 1099

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Akören Köyü Köyiçi Mevkii Yıldırım Beyazıt Mah. Kaya Sok. No:17 Sinanpaşa/Afyonkarahisar

Açıklama

Ulaşım: Taşınmaz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kaya Sokak, No: 17, Akören Kasabası, Sinanpaşa, Afyonkarahisar posta adresinde yer almaktadır. (UAVT: 1083712024) Konu taşınmaza ulaşım tarifi: Hamam Sokak üzerinde kuzey istikamette ilerlenirken sola Kaya Sokak`a dönülür. Konu taşınmaz yaklaşık 60 m sonra sağ kolda konumludur.

Taşınmazın çevresinde genel olarak 1-2 katlı müstakil yapılar, besihane-samanlık vb. köy yapıları ve boş parseller mevcut; ayrıca yakın çevresinde D650 karayolu yer almaktadır.

Özellikler: Taşınmaz Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Akören/Yıldırım Beyazıt Köyü, Köyiçi Mevkii, K24-b-23-d-2-b pafta, 368 ada, 12 parsel sayılı, 1.098,62 m2 yüzölçümlü, `Avlulu Kerpiç Ev` vasıflı taşınmazdır. Akören Belediyesi arşivlerinde yapılan incelemelerde konu taşınmaza ait herhangi bir proje, ruhsat, iskan vb. belgeye ulaşılamamıştır. Cins değişikliği yapılmış olmasına istinaden kadastro paftası incelenmiş, parselin güneybatı bölümünde yaklaşık 210 m2 taban alanlı yapının işli olduğu tespit edilmiştir. Banka malı taşınmaz olması ve eski mülk sahibinin değerleme günü taşınmaz civarında olması sebebiyle taşınmaz dışarıdan ve uzaktan gözlemlenmiştir. Uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemede paftada görülen yapı ile mevcut yapı uyumsuzdur. Mahaldeki tek katlı konut yapısı uydu görüntüsü üzerinden alınan ölçüme göre yaklaşık 90 m2 alanlıdır. Ayrıca bu yapının kuzey bölümlerinde muhtelif yapılar görülmekte olup basit müştemilat yapıları olduğu öngörülmektedir.

Akören Belediyesi`nden alınan bilgiye göre, K24-b-23-d-2-b pafta, 368 ada, 12 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanındadır ve bitişik nizam, 3 kat, TAKS: 0,40, KAKS: 1,20 şartlarında yapılaşma koşullarına sahiptir. Görevli memurdan alınan şifahi bilgiye göre parselin güney cephede yaklaşık 15 m2 terki, 60 m2 ihdası bulunmakta olup çap talep edilmesi halinde terk ve ihdasın yapılması şartı aranacağı bilgisi alınmıştır.