• Tapu No: 2454
  • Satıcı : Şirketten
  • Alan: 1584 m2

Özellikler

    • Pafta : 13
    • Ada : -
    • Parsel : 2257
    • Tapu Bilgisi : Arsa Tapusu

Açıklama

Açıklama

Açık Adres: Ekinhisar Köyü Köyönü Mevkii, 2257 Parsel Sandıklı / Afyonkarahisar

Ulaşım: Tarlaya ulaşım; Ekinhisar Köyü Köyönü Mevkii'si yolu üzerinden ve ardından tarla yolundan sağlanmaktadır.

Özellikler: Tarlanın bulunduğu bölge tarımsal faaliyet açısından oldukça yoğundur. Çevresinde tarlalar ve köy yerleşimi bulunmaktadır.

Tarla topoğrafik olarak düz bir arazide bulunmaktadır ve tarım için elverişlidir.

Tarla; plansız alanlar yönetmeliğinde ayrık nizam 2 kat inşaat müsaadeli bir alanda kalmakta olup parsel üzerine yüzölçümünün 0.05 'i kullanılarak 2 kat  inşaat müsaadesi verilmektedir. 

Not: Satışa konu tarlalar KDV'den muaftır.