Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Adana Ceyhan Büyükkırım Mahallesinde 375m2 Arsa

Sahibinden 375m2

Özellikler

Tapu no 6945
Pafta 0
Ada 597
Parsel 39
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
Emsal 2.4

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Büyükkırım Mahallesi (597 ada, 39 parsel)

Açıklama

Özellikler: 597 ada 39 no.lu parsel; 375 m2 alanlı ve "Arsa" tescillidir. Parselin kuzey cephesi 31 metre, batı cephesi 10 metre, doğu cephesi 13 metre, güney cephesi yaklaşık 32 metredir. Parsel dikdörtgen şekline yakın formdadır. Yüzey olarak engebesiz bir yapıya sahiptir. Ön / arka / yan cepheleri arasında yükseklik farkı yoktur ve kottan kat alamaz. Taşınmazın bulunduğu ada dahilinde 18. madde düzenlemesi yapılmakta olduğu ve parsellerin düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Tapu suretinde arsa alanı 375 m2'dir. Ceyhan Belediyesi'nde yapılan araştırmada ilgili parsel 'Ticaret+Konut' olarak düzenlenen bölge dahilinde, Taks: 0.60, Kaks: 2.40 yoğunluklu, Hmax: 14 kat, bahçe mesafesi yollardan 5 metre olarak öngörülmüştür. Ayrıca minimum parsel şartı 3.000 m2 olarak belirtilmiştir. Taşınmazın bulunduğu kısımda yeni imar adaları oluşturulmuş durumda ancak düzenlemenin henüz yapılmadığı görülmektedir. Taşınmazın küçük m2 alanına sahip olması nedeniyle tevhit yapılması zorunlu hale gelebilir. Ceyhan Belediyesi'nden temin edilebilen yapılaşma koşulları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Düzenleme sonrası parsel alanında değişiklik söz konusu olabilecektir. Taşınmaz kiracısı tarafından otopark olarak kullanılmakta olup, kuzey cephesinde 140 m2 alanlı ve doğu cephesinde 50 m2 alanlı çelik yapı malzeme ile inşa edilmiş sundurma alanları, kuzeydoğu köşesinde betonarme yapı malzeme ile inşa edilmiş 3 hacim şeklinde 23 m2 alanlı ofis bölümü inşa edilmiştir. Mevcut yapılar, ruhsat dışı inşa edilmiş ve düşük maliyetli olmaları nedeniyle değerlendirmede dikkate alınmamıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge imar çalışmaları nedeniyle arsa alanları dikkate alınarak kat karşılığı anlaşma şeklinde rağbet görebilmektedir.