Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Adana Ceyhan Burhaniye Mahallesinde 98 m2 Arsa

Sahibinden 98m2

Özellikler

Tapu no 6944
Ada 390
Parsel 20
Tapu Bilgisi Cins Tashihi
Emsal 2.4

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Burhaniye Mahallesi (390 ada, 20 parsel)

Açıklama

Açıklama: Parsel 98m2 alanlı olup, kuzey cephesi 6 metre, batı cephesi 16 metre, doğu cephesi 11 metre, güney cephesi yaklaşık 9 metredir. Parsel yamuk şeklindedir. Yüzey olarak engebesiz bir yapıya sahiptir. Ön / arka / yan cepheleri arasında yükseklik farkı yoktur. Kottan kat alamaz. Parselin imar durumu; Ticaret+Konut olarak düzenlenen bölge dahilinde, Taks: 0,60, Kaks: 2,40 yoğunluklu, Hmax: 14 kat, bahçe mesafesi yollardan 5 metre olarak öngörülmüştür. Ayrıca, plan koşullarında minimum parsel büyüklüğü şartı 3.000 m2 olarak belirtilmiştir.  Tapu "AVLULU İKİ KATLI AHŞAP EV" tescillidir.

Taşınmazın bulunduğu kısımda yeni imar adaları oluşturulmuş durumda ancak düzenlemenin henüz yapılmadığı görülmektedir. Taşınmazın küçük m2 alanına sahip olması nedeniyle tevhit yapılması zorunlu hale gelebilir. Taşınmaz ilçe merkezinde ve ıslah imar planı kapsamında inşa edilen kısımda yer almakta olup, daha önce uygulanmış olan D.O.P. kesintisi hakkında bilgi edinilememiştir. Yeni oluşturulan imar adasının batı sınırında park alanı yer almakta olup, taşınmazın yaklaşık 16 m2'lik kısmının kadastral duruma göre bu alana isabet ettiği hesap edilmiştir. D.O.P. hakkında bilgi alınamamış ise de bu kısmın kamulaştırmaya konu olabileceği dikkate alınarak terk sonrası kalması muhtemel 77 m2 alan üzerinden değer takdir edilmiştir. 

Kadastro Müdürlüğü'nde yapılan araştırmada ilgili paftasında yaklaşık 72 m2 alanlı işli bina yer aldığı hesaplanmıştır. Cins tashihinde bina ahşap yapı malzemeli olarak tescil edilmiş, ancak halihazırda betonarme kargir yapı tarzda inşa edilmiştir. Kadastro paftasında yer alan şekli ile halihazır yapının oturumunun uygun olduğu gözlenmiştir.

Yapılan gözlemlerde yer döşemeleri dökme beton, duvarları plastik boyalı, iç ve dış cepheleri 2. sınıf ahşap, 1. katta 1 adet odada dış cephe pvc doğramalı, dış cephe sınır duvarları örme taş duvar şeklindedir. İç tefrişatının bakımsız durumda olduğu gözlenmiştir.

Taşınmazın bulunduğu bölge imar uygulama çalışmaları nedeniyle arsa alanları dikkate alınarak kat karşılığı anlaşma şeklinde rağbet görebilmektedir.