COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Sivas Kangal Karacaören'de 77 Dönüm Tarla

Şirketten 77539m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 14009
Metre Kare 77539m2
Ada 101
Parsel 28
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

KARACAÖREN KÖYÜ, SARIBOĞAZ MEVKİİ, 101 ADA, 28 PARSEL, KANGAL/ SİVAS

Açıklama

Özellikler:101 ada 28 Parsel: Alanı 77.539,11 m2 dir. Tarla vasıflı olup geometrik olarak amorftur. Tüm cephelerden komşu parsellere cephelidir, kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Bölgede kuru tarım yapılmaktadır. Arazi şartlarından dolayı parselin başına kadar gidilememiştir. Parselin eğimi, toprak yapısı ve üzerinde herhangi bir yapının veya kuyunun olup olmadığı tespit edilememiştir. Toprak yapısı taşlıksız ve yumuşaktır, ayrıca parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Ulaşım: Sivas İli, Kangal İlçesi, Karacaören Köyü, Sarıboğaz Mevkii 101 ada 28 parselde kayıtlı, “Tarla’’ vasıflı taşınmazdır. Ulaşım krokisi raporda verilmiştir. Taşınmaz köyün 3 km kuzey batısında yer almakta olup Kangal ilçe merkezine 51 km. ilçe merkezi de Sivas il merkezine 133 km. mesafededir. Taşınmazın yakın çevresinde yine tarla vasfında çok sayıda ekili arazi bulunmaktadır. Bölgede yapılaşma yoktur. 1/100.000 Ölçekli Çevre düzeni planına göre Tarım Alanında kalmaktadır.