Kütahya Gediz'de Kuru Tarıma Elverişli Tarla
 • Bankadan
 • 16483 m2

Özellikler

  • Tapu no
   1306
  • Pafta
   K22A.15.C
  • Ada
   0
  • Parsel
   1620
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Teminat Bedeli
   !
   5.000 TL

Harita

Açıklama

Açık adres: Kızılüzüm köyü, K22A.15.C pafta, Pıtırak Mevkii, 1620 parsel Gediz / Kütahya

Ulaşım: Tarla, Gediz Kızıl Üzüm köy merkezine yaklaşık 3800 m. toprak yol, yaklaşık 1370 m. asfalt yol olmak üzere yaklaşık 5170 m. mesafededir. Gediz merkeze kuzeydoğu yönünde kuş uçuşu yaklaşık 15,4 km., Gediz Abide Köyü'ne kuzey yönünde yaklaşı 6 km., Yenikent Köy'e batı yönünden yaklaşık kuş uçuşu 2,7 km. mesafededir. Tarif olarak Gediz Otogar güneyinden geçen Kütahya-Uşak D200 karayolu üzerinden batı yönünde 6,8 km. ilerlenerek Abide Köyü'ne varılır. Batı yönünde 3 km. sonra sol kolda kalan Ilıcasu kaplıca yol ayrımına dönülür. Güney yönünde yaklaşık 4,5 km. sonra Kızıl üzüm köy yoluna girilip yaklaşık 5 km. sonra Kızılüzüm köyünde ulaşılır. Köy Camii merkezden hareketle güney yönünde 1370 m. asfalt yoldan sol kolda kalan toprak yola dönülerek yaklaşık 3800 m. ilerlenerek konu taşınmaza ulaşılır. Taşınmaza traktör ve arazi araçları ile ulaşılmaktadır. Yakın çevresinde kuru tarım arazileri, meyve bahçeleri bulunmaktadır. 

Özellikler: 1620 parsel tarla vasıflıdır. Geometrik olarak dikdörtgen formda, topoğrafik olarak az eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın kuzeydoğusunda 1621-3021 parseller, doğusunda 1619 parsel, kuzeybatısında 1644 parsel, güneydoğusunda 1646 parsel konumlanmaktadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamakta olup güney sınırında 1646 parsele 167 m., doğu sınırında 1619 parsele 70 m., kuzey yönünde 1621 ve 3021 no.lu parsellere 185 m., batı sınırında 1644 no.lu parsele yaklaşık 105 m. cephelidir. En yakın dere yatağı batı yönünde kuş uçuşu yaklaşık 1600 m. mesafededir. Taşınmaz paftası ile konum ve alan olarak uyumludur. Sınırları açık ve belirgin haldedir. Saha tespitinde uzun bir süredir ekin ekilmediği, diken ve çalı bitki örtüsüyle örtülü olduğu tespit edilmiştir. Yakın çevresinde bulunan kuru tarım arazilerinde köylülerden alınan şifai bilgiye göre arpa ve buğday ekimi yapıldığı tespit edilmiş olup, buğdayda 1/10, arpada 1/10-12 verim alındığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Tarla az eğimli ve ekilebilir nitelikte dinlenmiş bir arsa olması açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir.


Gizle Hepsini Gör

Özellikler

  • Tapu no
   1306
  • Pafta
   K22A.15.C
  • Ada
   0
  • Parsel
   1620
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Teminat Bedeli
   !
   5.000 TL

Harita

Açıklama

Açık adres: Kızılüzüm köyü, K22A.15.C pafta, Pıtırak Mevkii, 1620 parsel Gediz / Kütahya

Ulaşım: Tarla, Gediz Kızıl Üzüm köy merkezine yaklaşık 3800 m. toprak yol, yaklaşık 1370 m. asfalt yol olmak üzere yaklaşık 5170 m. mesafededir. Gediz merkeze kuzeydoğu yönünde kuş uçuşu yaklaşık 15,4 km., Gediz Abide Köyü'ne kuzey yönünde yaklaşı 6 km., Yenikent Köy'e batı yönünden yaklaşık kuş uçuşu 2,7 km. mesafededir. Tarif olarak Gediz Otogar güneyinden geçen Kütahya-Uşak D200 karayolu üzerinden batı yönünde 6,8 km. ilerlenerek Abide Köyü'ne varılır. Batı yönünde 3 km. sonra sol kolda kalan Ilıcasu kaplıca yol ayrımına dönülür. Güney yönünde yaklaşık 4,5 km. sonra Kızıl üzüm köy yoluna girilip yaklaşık 5 km. sonra Kızılüzüm köyünde ulaşılır. Köy Camii merkezden hareketle güney yönünde 1370 m. asfalt yoldan sol kolda kalan toprak yola dönülerek yaklaşık 3800 m. ilerlenerek konu taşınmaza ulaşılır. Taşınmaza traktör ve arazi araçları ile ulaşılmaktadır. Yakın çevresinde kuru tarım arazileri, meyve bahçeleri bulunmaktadır. 

Özellikler: 1620 parsel tarla vasıflıdır. Geometrik olarak dikdörtgen formda, topoğrafik olarak az eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın kuzeydoğusunda 1621-3021 parseller, doğusunda 1619 parsel, kuzeybatısında 1644 parsel, güneydoğusunda 1646 parsel konumlanmaktadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamakta olup güney sınırında 1646 parsele 167 m., doğu sınırında 1619 parsele 70 m., kuzey yönünde 1621 ve 3021 no.lu parsellere 185 m., batı sınırında 1644 no.lu parsele yaklaşık 105 m. cephelidir. En yakın dere yatağı batı yönünde kuş uçuşu yaklaşık 1600 m. mesafededir. Taşınmaz paftası ile konum ve alan olarak uyumludur. Sınırları açık ve belirgin haldedir. Saha tespitinde uzun bir süredir ekin ekilmediği, diken ve çalı bitki örtüsüyle örtülü olduğu tespit edilmiştir. Yakın çevresinde bulunan kuru tarım arazilerinde köylülerden alınan şifai bilgiye göre arpa ve buğday ekimi yapıldığı tespit edilmiş olup, buğdayda 1/10, arpada 1/10-12 verim alındığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Tarla az eğimli ve ekilebilir nitelikte dinlenmiş bir arsa olması açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir.


Gizle Hepsini Gör