Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Konya Ilgın Dere Mahallesinde 3 Adet 57 Dönüm Tarla

Bankadan 57775m2

Özellikler

Tapu no 10772
Ada 102,142,103
Parsel 96,51,16
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

KONYA ILGIN DERE MAHALLESİ TERLİK TEPE MEVKİİ (102/96) KIZILDERE MEVKİİ (103/16) TİLKİDELİĞİ MEVKİİ (142/51)

Açıklama

Ulaşım:  102 ada 96 parsel için, ulaşım Dere Mahallesinde 122197 sokak üzerinde kuzeydoğu 200 metre ilerledikten sonra kadastral yolda kuzeydoğu istikametinde 450 metre ilerlenerek sağda konumlu taşınmaza ulaşılır.

 142 ada 51 parsel için, ulaşım, Dere Mahallesinden Misafirli mahallesi istikametinde yaklaşık 300 metre ilerlendikten sonra solda konumlu taşınmaza ulaşılır.

 103 ada 16 parsel için, ulaşım, Dere Mahallesinden Çobankaya mahallesi istikametinde yaklaşık 2.5 km ilerlendikten sonra 122083 sokak kesişiminden sola dönülür. 580 metre ilerlenerek sola kadastral yola dönülür. Doğu yönünde 430 metre ilerlenerek sağa dönülür ve 400 metre kuzey istikametinde içeride konumlu taşınmaza ulaşılır.

Özellikler: Konya İli, Ilgın İlçesi, Dere Mahallesi, 102 ada 96 parselde yer alan 11229,78 m2 yüzölçümlü tarla ve 142 ada 51 parselde yer alan 17865,74 m2 yüzölçümlü tarla , 103 ada 16 parselde yer alan 28681,04 m2 yüzölçümlü tarladır.

Taşınmazların konumu; Kadastro Müdürlüğünde kadastro paftasından

teyit edilmiştir. Ilgın Belediyesi sınırları içerisindedir. Plansız alanlarda yer almaktadırlar. Köy Yerleşik Alanı içinde değillerdir. En yakın imar planı sınırına mesafesi; yaklaşık 18 kilometredir. (Ilgın)  Parsellerden, 102 ada 96 parselin güney yönden kadastral yola 62 metre cephesi bulunmaktadır. 103 ada 16 ve 142 ada 51 parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. 142 ada 51 parselin, kuzey cephesi yaklaşık 72 metre, doğu cephesi yaklaşık 160 metre, güney cephesi yaklaşık 57 metre, batı cephesi yaklaşık 167 metredir. 102 ada 96 parselin, kuzeybatı cephesi yaklaşık 200 metre, kuzeydoğu cephesi yaklaşık 68 metre, güneydoğu cephesi yaklaşık 165 metre, güney cephesi yaklaşık 57 metredir. 103 ada 16 parselin, kuzey cephesi yaklaşık 24 metre, doğu cephesi yaklaşık 240 metre, güney cephesi yaklaşık 135 metre ,doğu cephesi yaklaşık 200 metredir Parseller kıraç olup, değerleme günü itibariyle parsel üzerinde arpa ekili olduğu bilgisi alınmıştır. Bölgede aktif olarak ekim yapılmakta olup genellikle arpa, buğday, mısır ve ekilmektedir. 142 ada 16 parsel kısmen taşlık yapıdadır. Diğer parseller kahverengi toprak yapısına sahiptir. Taşınmazlar imar planı dışında yer almakta olup tarla vasıflıdır. Parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel sınırlarını yerinde belirleyici herhangi bir unsur (tel, çit vb) bulunmamakta olup sınırları sürüm şekline bağlı, doğal olarak belirginleşmiştir. İncelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır.