COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Kayseri Pınarbaşı Kayabaşı Köyünde 9 Dönüm Tarla

Bankadan 8926m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 12680
Metre Kare 8926m2
Ada 105
Parsel 1
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Kayabaşı Köyü Yazı Hüyük Mevkii

Açıklama

Özellikler: Kayseri Ili, Pınarbaşı İlçesi, Kayabaşı Köyü, 105 ada 1 parselde yer alan 8.926,00 m² yüzölçümlü tarladır. Taşınmazın konumu; Kadastro Müdürlüğünde kadastro paftasından teyit edilmiştir. Yozgat - Sivas - Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanı içerisindedir. Plansız alanlarda yer almaktadır. Köy Yerleşik Alanı içinde değillerdir. 105 ada 1 parsel geometrik olarak yamuk şekline yakın formdadır.  Parsel düz bir arazi yapısına sahiptir. 105 ada 1 parselin kuzey yönde asfalt olan Çördüklü Yoluna ve batı yönde stabilize olan kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Parsel kuru tarım arazisidir. Parseller üzerinde ekili herhangi bir ürün tespit edilememiştir. Bölgede aktif olarak ekim yapılmakta olup genellikle arpa, buğday, fiğ, mısır, ayçiçeği ekilmektedir. Taşınmaz imar planı dışında yer almakta olup tarla vasıflıdır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel ile komşu parseller arasında sınırı belirleyen bir unsur bulunmamakla birlikte tarlaların sürüm sekline bağlı olarak sınırları doğal olarak belirginleşmiştir. İncelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır.
Ulaşım: Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Yazı Hüyük Mevkii 105 ada 1 parsel 
tarla vasıflı taşınmazdır. Ulaşım için stabilize olan kadastral yollar ile sağlanabilmekte olup taşınmaz mahalle merkezine 800 m ila 1800 m uzaklıktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım sorunu bulunmayıp, özel araçlarla yakınlarına kadar ulaşım sağlanmaktadır.