COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Karaman Ermenek Güneyyurt Cami Mahallesinde 391 m2 Arsa

Bankadan 391m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13740
Metre Kare 391m2
Ada 214
Parsel 99
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
TAKS 0.3
Emsal 0.60

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Güneyyurt/Cami Mah. Şeyip Mevkii 214 ada 99 parsel

Açıklama

Özellikler:  Taşınmaz Karaman İli, Ermenek İlçesi; Güneyyurt/Cami Mahallesi sınırları dahilinde ve Şeyip Mevkiinde yer alan 391,24 m2 yüz ölçümü büyüklüğüne sahip 214 ada 99 parsel nolu arsadır.  214 ada 99 parsel , 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı kapsamında, Konut Alanı olarak belirlenen bölgede yer aldıkları, Ayrık Nizam; TAKS: 0,30; KAKS: 0,60; H maks: 2 kat şeklinde yapılaşma şartlarına sahip oldukları şifahen öğrenilmiştir. Taşınmaz 214 ada 99 nolu parselin güneydoğu yönde yaklaşık 25 m imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Halihazırda imar yollarının kısmen açılmış olduğu görülmüştür. Parselin tevhit / cephe / Min. parsel büyüklüğü şartı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı veya yapılaşma bulunmamaktadır. Bölgede teknik altyapı kısmen tamamlanmış durumdadır. Parsel sınırlarını yerinde belirleyici herhangi bir unsur (tel, çit vb) bulunmamaktadır. İncelemeler yerinde fakat bölgesel olarak yapılmıştır. Taşınmaz 214 ada 99 parsel geometrik olarak herhangi bir şekle sahip değildir.  Taşınmaz parsel topografik olarak eğimli bir arazi yapısına sahiplerdir.
Ulaşım: Bölgenin ana ulaşım arterlerinden Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Turgut Özal Caddesi (güney) istikamette ilerlerken Güneyyurt/Camii Mahalle merkezine gelmeden sağa Fikret Ünlü Caddesine dönülür. Cadde üzerinde yaklaşık 750 m sonra sağdaki sokak ile Fikret Ünlü Caddesinin kesişiminde Sokağa dönülerek sağda yolun yaklaşık 100 m iç kısmında yer alan taşınmaza ulaşılır.