COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Isparta Yalvaç Mısırlı Köyünde 12.400 m2 Tarla

Bankadan 12400m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 10504
Metre Kare 12400m2
Ada 0
Parsel 613
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Mısırlı Köyü, Sıtma Pınarı Ve Dereköy Mevkii

Isparta Yalvaç Mısırlı Köyünde 12.400 m2 Tarla

Açıklama

Ulaşım: ; Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Mısırlı Köyü, Sıtma Pınarı ve Dereköy Mevki 613 nolu Parseldir. Taşınmaz tarif olarak; köy merkezinin 1100 mt güneydoğusunda Mısırlı barajının kuzeydoğusunda konumludur. Parsele ulaşım yalnızca özel araçlar ile sağlanabilmektedir.

Özellikler:  Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Mısırlı Köyü, Sıtma Pınarı ve Dereköy Mevkii 613 Parsel tapuda tarla vasfı ile kayıtlı arazidir. Parsel 12.400,00 m2 büyüklüğe sahiptir. Parsel tüm yönlerden komsu parsellerle çevrelenmiş olup yerinde yapılan incelemelerde güneydoğu yönden toprak yola cephelidir. Parsel; amorf forma sahip olup, az eğimli bir topoğrafyada konumlanmıştır. Parsel tarım alanı içinde yer almakta olup parselde ekspertiz tarihinde ekili/dikili ürün bulunmamaktadır. Taşınmazın güneybatısında yer alan barajdan dolayı sulama imkanı bulunmaktadır. Fakat baraj seviyesinden yüksek rakımda olduğundan dolayı sulama imkanının taşınmaz ve çevresi için kısıtlı olduğu beyan edilmiştir.

Not: Isparta İl Özel İdaresi İmar Müdürlüğü`nde yapılan incelemede alınan şifahi bilgiye göre konu parseller Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planında; 613 Parsel Tarım alanında yer almaktadır. Taşınmazın ada parsel bazında konumu; kadastro paftası ve TKGM Portal parsel sorgulama sistemi incelenmek suretiyle tespit edilmiştir.