Edirne Meriç Küçükaltıağaç Köyünde 6950 m2 Tarla

Bankadan 6950m2

Özellikler

Tapu no 10418
Ada 0
Parsel 978
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Küçükaltıağaç Köyü, Bekçi Bayırı Mevkii 8 Pafta, 978 Parsel

Edirne Meriç Küçükaltıağaç Köyünde 6950 m2 Tarla

Açıklama

Özellikler: Taşınmazın dikdörtgen geometrik şekli bulunmaktadır. İncelemelere göre taşınmaz topoğrafik açıdan düşük eğime sahiptir. Halihazırda taşınmaz üzerinde buğday ekilidir. Parselin güney doğusunda, yaklaşık 500 m mesafede çeltik arazileri bulunmaktadır. Taşınmazın sulama imkanı bulunmamaktadır. Taşınmaz kuzey yönden kadastral yola cephelidir. Taşınmazın alanı 6950 m2'dir. Konu taşınmazın üzerinde yapı bulunmamaktadır. Tarlanın 300-350 kg/da buğday verimi alınabileceği ifade edilmiştir. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre konu taşınmazın yaklaşık olarak tarımsal niteliği korunacak alan içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Birincil ya da ikincil öncelikli korunacak alan içerisinde kaldığı kesinleştirilememiş, resmi başvuru yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Edirne İli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde yapılan incelemede bölgede toplulaştırma işlerinin devam ettiği, taşınmazın konumunun, şeklinin ve alanının değişebileceği ifade edilmiştir.

Ulaşım: Taşınmaz köy merkezinin 2,3 km güney doğusunda konumlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde tarım amacı ile kullanılan imarsız araziler yer almaktadır. Köy halkı geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlamaktadır. 
Not: Bölgede toplulaştırma işlerinin devam etmekte olup taşınmazın konumunun, şeklinin ve alanının değişebileceği öğrenilmiştir.