COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Edirne Meriç Büyükdoğanca Mahallesinde 44762 m2 Tarla

Bankadan 44762m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11935
Metre Kare 44762m2
Ada 280-281
Parsel 1-29
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

BÜYÜKDOĞANCA MAHALLESİ,KARAÇALI MECKİİ ,280 ve 281 ADA, 1 ve 29 PARSEL, MERİÇ / EDİRNE

Açıklama

Ulaşım: Meriç İlçe merkezine 650 m ile 3100 m mesafelerde doğu,güneydoğu ve kuzey batı yönlerinde ,Uzunköprü ilçe merkezine 3000 m , Edirne il merkezine 10.000 m mesafededir. Taşınmazın sınırları içerisinde tescillenmiş olan Meriç ilçe Büyük doğanca mahallesi halihazırda,ilçe yerleşim alanı dışında kırsal niteliğini korumaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde, KÖYDES Projesi sayesinde yol, su ve altyapı hizmetlerini aldığı görülen mahalle nüfusu incelendiğinde, mahallenin Meriç ilçe merkezine yakınlığı nedeniyle gelişimini sürdürdüğü,yakın olması nedeniyle talep gördüğü bilinmektedir. Gayrimenkullerin çevresi, yerel halktan yatırım ve tarım amaçlı talep görmektedir. 

Özellikler: Taşınmazdan yamuk,dikdörtgene yakın arazi formunda ve amorf arazi şekillerinde düz ve az eğimli az eğimli bir topografyaya sahiptir. Taşınmaz boş ve nadas olarak yeni sezon için bekletilmektedir. Genel olarak çeltik,buğday ayçiçek ve arpa üretimi yapılmaktadır. Taşınmazların tamamı boş ve nadas olarak yeni sezon için bekletilmektedir.280 ada 1 parselin yaklaşık 6500 m2 lik alanı,281 ada 29 parselin tamamı çeltik ekimine uygundur. Diğer parseller kuru tarıma elverişli olup buğday ,ayçiçeği ve arpa gibi ürünler ekilmektedir. Taşınmazlardan 280 ada 1 parsel ilçe merkezine yakın konumlu olup Yenice görece köy olu üzerindedir.Taşınmazın Olacak köyü yoluna bakan cephesi üzerinde tarımsal aletlerin depolandığı, çeltik kurutma işleri için belirli bir alanına beton döküldüğü görülmüştür.Parselin sınırında direk tipi trafo ile elektrik bağlantısı yapılabilmektedir.Diğer taşınmazların manzarası bulunmamakta olup yakın çevrelerinde su ve elektrik bağlantısı bulunmamaktadır. Parsellerin çevresi sınırı belirlenmemiş durumdadır.İlçe merkezlerine yakın olması, çevresinin tamamının tarımsal amaca uygun olarak kullanılması, değerlerini arttırıcı unsurlardır. Taşınmazlarda 280 ada 1 parsel ve 281 ada 29 parselin sulama imkanı olduğundan sulu tarıma elverişlidir.