SATILDI

Çankırı Çerkeş Hükümet Caddesi'nde Bina

 • Şirketten
 • 3966 m2
 • 2

Özellikler

  • Tapu no
   3936
  • Pafta
   -
  • Ada
   51
  • Parsel
   13
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu
  • Bina Yaşı
   20
  • Isıtma Sistemi
   Yok
  • Kat Sayısı
   2
  • Bağımsız Bölüm
   0

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Tapu Harcı
   Paylaşılır

Harita

Açıklama

Açık Adres: Çankırı İli, Çerkeş İlçesi’nin, Karamuklu Mahallesi sınırları içerisinde, Hükümet Caddesi'nde No:100 13 parsel no. adresinde yer almaktadır. 

Ulaşım: Çankırı İli, Çerkeş İlçesi’nin, Karamuklu Mahallesi sınırları içerisinde, Hükümet Caddesi ’ne cepheli konumdadır. Çevresi alt katları işyeri olan konut mıntıkası ve resmi kurumlar şeklinde teşekkül göstermiş yer ve ortamda bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın yakın çevresinde Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi ve Hükümet Konağı yer almaktadır. Taşınmazın ulaşım imkânları iyidir. 

Özellikler: Çerkeş Belediye Fen İşleri Müdürlüğü İmar Arşivinde ve Çerkeş Tapu Müdürlüğü Arşivinde yapılan araştırmada; Onaylı mimari projesi, 26.05.1997 tarihli yapı ruhsatı (51 ada 7 parsel için düzenlenmiştir), 21.10.1997 tarihli yapı kullanma izni belgesi (onaylı değildir) incelenmiştir. Taşınmazın dosyasında yapılan incelemede taşınmaz ile ilgili herhangi bir olumsuz encümen kararına rastlanmamıştır. Taşınmazın ruhsat belgesinin iki üniteden ibaret 2.102 m2 lik işyeri ve onaltı üniteden ibaret 1.864 m2'lik meskenler için toplam 3.966 m2 inşaat alanını kapsayacak şekilde düzenlendiği belirlenmiştir.

Onaylı mimari projesine göre bodrum+zemin+asma kat+2 normal kat olmak üzere toplam dört kattan ibaret olan ana taşınmazın bodrum katında A Blok ve Blokta birer adet işyeri (zemin kattaki işyerleri ile içten merdiven ile bağlantılı) ve kazan dairesi, zemin katında A Blok ve B Blokta birer adet işyeri ve bina girişleri, asma katta zemin katta bulunan işyerlerine ait işyeri hacimleri, 1. Normal katta A Blok ve B Bloğun her birinde 1,2,3,4 bağımsız bölüm nolu meskenler olmak üzere toplam 8 adet mesken, 2. Normal katta A Blok ve B Bloğun her birinde 5,6,7,8 bağımsız bölüm nolu meskenler olmak üzere toplam 8 adet mesken bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre ana taşınmazda 2 adet işyeri 16 adet mesken olmak üzere 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde binanın -3.15 kotunda bulunan “bodrum kat”ının imal edilmediği, -0.35 kotunda bulunan “zemin kat” ın imal edildiği, asma katın imal edildiği, normal katların ise imal edilmediği belirlenmiştir.

Satışa konu binanın betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizam yapı düzeninde zemin + asma katlı şekilde inşa edildiği, projesindeki bodrum ve normal katların imal edilmediği(mesken katları) görülmüştür. İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Çerkeş Uygulama İmar Planı’nda Taks:0.35, Kaks:1.40 Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret alanında yer almaktadır. Eski Ada-Parsel : 55-17 Düz bir topografik yapıya sahip 1.152,08 m2 yüzölçümlü 51 ada, 13 parsel nolu taşınmaz parseli dikdörtgene benzer geometrik şekillidir. Satışa konu binanın betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizam yapı düzeninde zemin + asma katlı şekilde inşa edildiği, projesindeki bodrum ve normal katların imal edilmediği(mesken katları) görülmüştür. Elektrik, su tesisatlı olduğu bilgisine ulaşılan binanın dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalı, pencereleri alüminyum konstrüksiyon olup çatısı kiremit ile örtülüdür. 

Bulunduğu fiziki çevre ve konumu sebebiyle tercih edilebilecek bir bölgede olması, ulaşım imkânlarının iyi olması, belediye hizmetlerinden faydalanıyor olması, bölgenin tamamlanmış altyapısı açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir. 

Not: Satışta + KDV doğmamaktadır. Tapu devir masrafları yarı yarıya paylaşılmaktadır. 

Gizle Hepsini Gör