• Tapu No: 2353
  • Satıcı : Şirketten
  • Alan: 2882 m2

Özellikler

    • Pafta : İ23A10A4/1
    • Ada : 113
    • Parsel : 4
    • Tapu Bilgisi : Arsa Tapusu

Açıklama

Adres: Mezit Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, 113 Ada, 4 Parsel, 2882,68m² alanlı Tarla, İnegöl/ Bursa

Ulaşım: Eskişehir-Bursa Yolu üzerinde Eskişehir istikametinde devam edildiğinde sağ kolda kalan Mezit Köyü yolu ayrımına girilir. Mezit Köyüne doğru devam edildiğinde hiçbir yol ayrımına sapılmadan yaklaşık 1.25 km. devam edildiğinde sol kolda kalan 113 ada 4 parsele ulaşılır. Bölgede kestane, ceviz ve fındık üretimi sağlanmaktadır. 113 ada 4 parsel asfalt yola cephe olduklarından ulaşım problemleri bulunmamaktadır.

Özellikler: Taşınmaz bir kısmı hafif eğimli, diğer kısmı eğimli bir topoğrafik yapıdadır. Konu taşınmaz dikdörtgen formuna yakın bir geometrik şekle sahiptir. Konu parselin kuzey cephesi kadastro yolu ile sınırlı, güney cephesi kuru dere yatağı ile sınırlı olup diğer cephelerde sınırları belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Değerleme tarihinde taşınmaz üzerinde herhangi bir dikili veya ekili ürün bulunmadığı gözlenmiştir. Gayrimenkulün ulaşım problemi bulunmamaktadır.

19.01.1998 tarihli 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde “köy yerleşik sınırı alanı” içerisinde kalmakta olduğu ve 2356 no.lu ilanımızla birlikte değerlendirildiğinde maksimum 250m2, 2 kat, serbest yapılaşma şartlarına sahip olduğu şifahi bilgisi alınmıştır. 

Tarla Mezitli köyiçi yolu üzerinde olması ve geometrik açıdan yola geniş kenarından cepheli olması açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir.

Not: Şirket KDV'den muaftır, satışta + KDV çıkmayacaktır. Tapu devir masrafları alıcıya aittir.