Burdur Kılavuzlar'da Tarla

 • Bankadan
 • 5900 m2

Özellikler

  • Tapu no
   1730
  • Pafta
   N23B20A
  • Ada
   0
  • Parsel
   1570
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Teminat Bedeli
   !
   5.000 TL

Harita

Açıklama

Açık Adres : Kılavuzlar Köyü Eğriyer Mevkii 1570 Parsel Karamanlı / BURDUR

Ulaşım: Burdur şehir merkezine 62 km mesafede ve şehrin güneybatında yer alan Karamanlı İlçesi, Kılavuzlar Köyü, 1570 parselde bulunmaktadır. Kılavuzlar Köyü merkezinden Burdur – Fethiye yolu istikametinde yaklaşık 1,55 km. ilerledikten sonra solda yaklaşık 725 m. iç kesimde 1570 parsele ulaşılır. Bölge genel olarak tarımsal nitelikli arazilerin bulunduğu bir bölgedir. Bölgede, tarım amaçlı olarak hububat, yem bitkileri ve yaş sebze üretimi gelişmiş durumdadır. Bölgede hâkim dokuyu oluşturan arazileri hububat ve yem bitki ürünleri oluşmaktadır.  1570 parselin kadastral yol cephesi bulunmamakta, Burdur – Fethiye D330 karayoluna ve Karamanlı ilçe merkezi’ne kısmen uzak mesafede yer almaktadır.

Özellikler : Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Kılavuzlar Köyü, Eğriyer Mevkiinde, yer alan 5.900 m2 yüz ölçüme sahip “Tarla” vasıflı taşınmazdır. Burdur İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre taşınmaz bölgede halen yürürlükte olan Antalya Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre “Tarım Alanı” lejantına sahip ve imar planı dışında olduğu  öğrenilmiştir.  En yakın imar planı sınırına ve en yakın yerleşim birimi olan Karamanlı İlçesi’ne 13 km. mesafededir. Parsel yaklaşık olarak dikdörtgen şeklindedir. Parsel topoğrafik olarak eğimli ve engebesiz bir arazi yapısına sahiptir. Parselin 4 cephesi komşu parseller ile sınırdır. Taşınmazın batısında 1571 parsele, doğusunda 1589, güneyinde 1576 ve kuzeyinden 1569 parsele komşudur. Bölgede genel olarak kuru tarım yapılmakta olup, parselin sulama imkanı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde elektrik tertibatı ve sulama hali hazırda bulunmamaktadır. Parselin çevresinde ve bölge genelinde hububat, yem bitkisi ve kısmen yaş sebze üretimi gelişmiş durumdadır. Parsel hali hazırda buğday ekili durumdadır. Tarla üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Tarla kullanım alanı büyüklüğü açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir.

Gizle Hepsini Gör