COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Aydın Kuyucak Kurtuluş Mahallesinde Köyiçi Mevkiinde 191 m2 Arsa

Bankadan 191m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 8805
Metre Kare 191m2
Ada 0
Parsel 2762
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde Köyiçi mevkisinde, 2762 parsel

Açıklama

Ulaşım: 2762 parsel üzerinde yer almakta olup taşınmaza ulaşım özel araçlar ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaza ulaşım Kurtuluş Camii batısındaki sokak başlangıç noktası olarak kabul edilirse, sokak kuzey batı istikametine ~220 m ilerlenir. Sol tarafımızda yer alan sokağa dönüş yapılır ve sokak batı istikametine ~100 m ilerlenir. Sağ tarafımızda yer alan sokağa dönüş yapılır, sokak kuzey istikametine ~30 m ilerlenir. Sağ tarafımızda yer alan 2762 parsel üzerinde konumlu arsa değerleme konusu taşınmazdır. Taşınmaz Kurtuluş caddesine yakın konumlu olup ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Kurtuluş mahallesinde yer almakta olup, bölgede genel itibari ile 1-2 katlı yapılar ve kısmen boş arsalar yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede alt ve orta gelir grubu ikamet etmektedir. Mahaller eski belediyelik olması nedeniyle bölgede ki diğer mahallelere nazaran daha çok nüfusa sahiptir. Taşınmazın yakın çevresinde;~180 m güney doğusunda PTT Kurtuluş Şubesi, ~270 m güney doğusunda Kurtuluş Merkez Camii, ~500 m güneyinde Kurtuluş Fatih Camii, ~750 m güney doğusunda Kurtuluş İlkokulu yer almaktadır. Bölgede Kuyucak Belediyesinin sağladığı tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.

Özellikler: 191,32 m2 yüz ölçümlü, Köyiçi mevkisinde tapu kaydında ?Arsa? niteliğindedir. Taşınmazın mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz İmar paftasına göre kuzey cepheden ~15 m sokağa diğer tüm cephelerden komşu parsellere cepheli vaziyettedir. Taşınmazın mahallinde yapılan incelemeler neticesinde hali hazırda kuzey cephede yer alan imar yolunun açılmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz topoğrafik olarak eğimsiz bir yapıya sahip olup, geometrik olarak düzgün dikdörtgen formdadır. Taşınmazın parsel sınırları belirgin bir vaziyette olmayıp herhangi bir peyzaj uygulaması bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede telefon, elektrik, su alt yapısı bulunmaktadır.

Not: Kuyucak Belediyesi İmar Müdürlüğünden öğrenilen bilgiye göre taşınmaz 26.01.1994 Plan Onay tarihli, konut lejantında, ayrık ikiz nizam, 2 kata müsaadeli, taks:0.40, kaks: 0.80, Hmax:6,50 m yapılaşma koşullarına haizdir. Taşınmazın yola terkinin ve ruhsatlandırılmasında herhangi bir problem bulunmadığı öğrenilmiştir.