Ankara Çankaya'da Komple Ofis Binası

 • Şirketten
 • 5133 m2
 • 10

Özellikler

  • Tapu no
   2296
  • Pafta
   -
  • Ada
   6486
  • Parsel
   2
  • Tapu Bilgisi
   Cins Tashihi
  • Bina Yaşı
   20
  • Isıtma Sistemi
   Klima
  • Kat Sayısı
   10
  • Bağımsız Bölüm
   1

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0

Harita

Açıklama

Açık adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi, No:17, Çankaya / ANKARA

Ulaşım: Gayrimenkul Cinnah Caddesi ile Bükreş Sokak kesişiminde yer almaktadır. Ulaşım için, bölgenin ana ulaşım akslarından olan Atatürk Bulvarı üzerinde güney yönde Başbakanlık Çankaya Köşkü istikametinde ilerlenir. Bulvar üzerinde yer alan Kuğulu Park Kavşağı geçildikten sonra sağ kolda yer alan Cinnah Caddesi’ne ulaşılır. Konu taşınmaz Cinnah Caddesi üzerinde güney yönde 400 m ilerlendikten sonra sol kolda, Cinnah Caddesi ile Bükreş Sokak’ın kesişiminde konumludur. 

Çankaya bölgesinin önemli ulaşım ve ticaret akslarından olan Cinnah Caddesi üzerinde konumludur. Cinnah Caddesi Ankara İli’nin eski konut ve ticari yerleşkesinin bulunduğu, mevcut durumda da protokol yolu olarak kullanılan akslardan biridir. Cinnah Caddesi boyunca; zemin katları dükkan, normal katları ofis ve mesken amaçlı olarak kullanılan binalar ile çeşitli büyükelçilik/konsolosluk yapıları bulunmaktadır. Cadde üzerinde yer alan ticari yapılar; genellikle banka, lokanta, büfe vb. olarak kullanılmakta olup çeşitli sektörlerde hizmet veren şirketlerin yönetim merkezleri de bulunmaktadır. Konu gayrimenkulün bitişiğinde İsveç Büyükelçiliği, doğusunda İsviçre ve Çek Büyükelçilik binaları, kuzeyinde Fransa Büyükelçilik binası, Karum AVM ve Sheraton Otel ile güneyinde Kanada Büyükelçiliği ve T.C. Başbakanlık yerleşkesi bulunmaktadır. 

Özellikler: Gayrimenkul, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, Cinnah Caddesi üzerinde yer alan 905 m² yüzölçümlü 6486 ada 2 no.'lu parselde kayıtlı, “İşhanı- Beton” nitelikli, 4 bodrum, zemin, 4 normal kat ve çatı katından oluşan binadır. Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgilere göre, rapor konusu parselin 12.11.1987 onay tarihli, 1/1.000 ölçekli “Çankaya Uygulama İmar Planı” kapsamında, “Konut Alanı” fonksiyonlu alanda konumlu olduğu bilgisi alınmıştır.

Söz konusu plana göre gayrimenkul için geçerli yapılaşma şartları aşağıdaki gibidir: Yapı Nizamı= Ayrık (Cinnah Caddesi’ne bitişik cepheli) Bina Yüksekliği (H)= 15,50 m (5 kat) Maksimum Bina Derinliği = 22 m.   Mimari projelerden 03.04.2000 onay tarihli olan proje içeriğinde; iş bu rapora konu bina 5.053 m² alanlı, 4 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı katı olarak toplamda 10 katlı olarak tasarlanmış ve “1 adet ofis” yapısı olarak tanımlanmıştır. Konu gayrimenkule ait imar arşiv dosyası içerisinde; 4/B yapı sınıfında, 15,50 m bina yüksekliğinde, 5.053 m² alanlı ofis ve mağaza bölümlerinden oluşan toplamda 7 bağımsız bölüm için düzenlenmiş 06.02.1998 tarih ve 25 no.lu yapı ruhsatı, 18.06.1999 tarih ve 60 belge numaralı tadilat yapı ruhsatı ile bu ruhsatlara istinaden düzenlenen 11.10.1999 tarih ve 446 belge numaralı yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. 

Gayrimenkul onaylı mimari projesi kapsamında 4 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı katı olarak toplamda 10 katlı olarak planlanmıştır. Gayrimenkulün 3 ve 4. bodrum katlarının her birinde 700’er m², 1 ve 2. bodrum ile zemin katların her birinde 465’er m², 1, 2, 3 ve 4. normal katların her birinde 500’er m² ve çatı katında yaklaşık 258 m² kapalı alan olacak şekilde toplamda 5.053 m² kapalı kullanım alanı mevcuttur. Yerinde yapılan incelemelerde mimari projesinden farklı olarak 2. bodrum katta yaklaşık 35 m²’lik bir alanın cam paneller yardımı ile kapatılarak 1 adet kış bahçesi alanı oluşturulduğu, buna ek olarak çatı katında yaklaşık 45 m²’lik bir alanın ise ayırıcı duvar yardımı ile kapatılarak kapalı alan kullanımına dahil edildiği tespit edilmiştir. Yapılan değişikliklerle konu gayrimenkulün kapalı kullanım alanında yaklaşık toplam 80 m²’lik büyüme yapıldığı ve kapalı kullanım alanın 5.133 m²’ye çıkarıldığı tespit edilmiştir.

4. bodrum ve 3. bodrum katta kapalı otopark alanı bulunduğu görülmüştür. Söz konusu bu katlara ulaşım araç asansörü ile sağlanmakta olup, tüm cephelerden toprak altında kalmaktadır. 

2. bodrum katı; batı ve güney cephelerden toprak altında kalmasına rağmen, kot farkından kaynaklı olarak kuzey ve doğu cephelerde açık cephelidir. 2. bodrum kat kullanımında güvenlik, temizlik ve servis personel odaları, bay/bayan WC ve duş alanları, mutfak, kafeterya ve kış bahçesi kullanımları yer almaktadır. 1. bodrum kat ise sadece güney cepheden toprak altında kalmakta olup, batı, kuzey ve doğu cephelerden ise normal kat konumunda yer almaktadır. Ayrıca 1. bodrum kat batı cepheden Cinnah Caddesi’ne bağlantı sağlamakta ve bu katta batı cepheden güvenlikli giriş holü bulunmaktadır. 1. bodrum kat kullanımında arşiv odaları, teknik hacimler ile bay/bayan WC hacimleri bulunmaktadır. Zemin katı ise tüm cephelerden açık olup, güney cephede Bükreş Sokak’a açılmaktadır. Güney cephede yer alan giriş projesinde ve yerinde ana giriş olarak tanımlanmıştır. Buna ek olarak Bükreş Sokak üzerinden araç asansörleri ile 3 ve 4. bodrum kattaki kapalı otopark alanlarına ulaşım sağlanmaktadır. Zemin katta giriş holü, lobi, çeşitli kullanımlara uygun toplantı ve misafir odaları bulunmaktadır. Normal kat kullanımları ise muhtelif amaçlarla kullanılabilecek şekilde düzenlenmiş çok sayıda ofis, toplantı ve misafir kabul odalarından oluşmaktadır. Tüm normal katlarda standart olarak bay ve bayan WC hacimleri, mutfak ve sekretarya hacimleri yer almaktadır.  Çatı katı kullanımı ise; projesinden farklı olarak yaklaşık 45 m²’lik kapalı bir alan inşa edildiği ve mevcut durumda teras olarak kullanıldığı görülmüştür. Buna göre çatı katında, teknik hacimler, mutfak, genel toplantı odası, bay/bayan WC, açık teras alanlarının bulunduğu görülmüştür. 3 ve 4. bodrum katlarında zeminler, zemin betonu ile kaplı, duvarlar saten boyalıdır. 2. bodrum katta kullanım alanlarında zeminler seramik kaplı duvarlar ise saten boyalıdır. 1. bodrum katta ise zeminler halı kaplı, duvarlar saten boyalıdır. Taşınmazın zemin ve diğer normal katların her birinde ofis hacimlerinin zeminleri parke kaplı, koridor ve ıslak hacim zeminleri ise seramik kaplıdır. Bu katlarda duvarlar saten boyalı ve kısmen lambiri kaplıdır. Taşınmazın iç hacimleri bakımlı durumda olup, zorunlu herhangi bir tadilat gerekmediği gözlenmiştir.

Turkcell'in mülkiyetindeki bina konumlu olduğu bölgenin Çankaya bölgesi'nin önemli ticari aksı olan Cinnah Caddesi’ne cepheli olması, Kızılay bölgesine yakın konumda olması, bölgede bulunan metro, dolmuş vb. toplu taşıma araçları ile ulaşılabilirliğinin yüksek olması, bölgenin turistik özelliğinin otel yatırımcıları için cazip olması, bölgedeki ticari faaliyetin yüksek olması, Cinnah Caddesi’nde geniş cepheye sahip olması nedeniyle görünürlüğünün yüksek olması, gayrimenkulün cins tashihinin yapılmış olması, konu taşınmazın genel itibari ile bakımlı olması, bodrum katta otoparka sahip olması ve taşınmazın normal katlarında şehir manzarasının bulunması açısından yatırım ve kullanım amaçlı değerlendirilebilir.

Not: Satışta +KDV doğmaktadır. 

Gizle Hepsini Gör