• Tapu No: 1739
 • Satıcı : Yapı Kredi Bankası
 • Alan: 9463 m2

Özellikler

  • Pafta : -
  • Ada : 176
  • Parsel : 5
  • Tapu Bilgisi : Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV : % 0
  • Teminat : 5.000 TL

Açıklama

Açık adres: Uşak ili, Banaz ilçesi, Karacahisar köyü, Mağara Mevki, 176 Ada 5 Parsel numaralı taşınmaz.

Ulaşım: Banaz şehir merkezinden kuzey yönünde Karacahisar köyü istikametine yaklaşık 28,5 km. ilerlendiğinde, Karacahisar köyü'ne ulaşılır. Tarla,  köy merkezinin yaklaşık 1.000 m. güneydoğusunda yer almaktadır. Tarlanın yakın çevresinde genellikle benzer özelliklere sahip tarım arazileri yer almakta olup, güney yönünde orman alanı bulunmaktadır. Tarla, Karacahisar köyüne yaklaşık 1,1 km. mesafede yer almakta olup, Banaz ilçe merkezine yaklaşık 30 km., Uşak il merkezine ise yaklaşık 65 km. mesafe konumludur. Taşınmaza ulaşım kısıtlı olup, özel araçlarla sağlanmaktadır. Bölgede yapılan araştırmalarda buğday, arpa, nohut, yonca, yulaf gibi yem bitkileri tarımı yapılmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bölgede yoğun olarak hayvancılık yapılmaktadır.

Özellikler: Uşak ili, Banaz ilçesi, Karacahisar köyü, Mağara mevkii, 176 Ada 5 parsel numaralı taşınmaz Tarla vasıflı olup 9463 m2 alanlıdır. Taşınmazın ada/parsel bazında konumları kadastral paftaları incelenmek sureti ile tespit edilmiş olup, 5 no.'lu parsel kuzeybatı cephesinden kadastral yola cepheli iken, 6 no.'lu parselin kadastral yola cephesinin bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz ekilmeye müsait olup, tarımsal faaliyet ve mekanizasyona uygundur. Geometrik olarak yamuk bir forma ve topoğrafik olara eğimli bir arazi yapısına sahiptir.

Tarla tarımsal mekanizasyona elverişli olması, kadastral yola cepheli olması açısından hem yatırım hem kullanım amaçlı değerlendirilebilir.