COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Trabzon Ortahisar Yeşilyurt Mahallesinde 4.098 m2 Fındık Bahçesi

Şirketten 4098m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 11077
Metre Kare 4098m2
Ada 126
Parsel 56
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Çambaşı Mevkii 126 ada 56 parsel

Açıklama

Ulaşım: Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Çambaşı Mevkiinde bulunan fındıklıktan oluşan arazidir. Taşınmaza ulaşım ana arterlerden Trabzon-Rize yolu üzerinden bu yolu dik kesen Anadolu caddesinden sağlanır. Değirmendere kavşağından başlayan Anadolu caddesi boyunca yaklaşık 3,4 km gidildikten sonra Deliklitaş tüneli gelemeden önceki kavşaktan sağa Dolaylı Alt Kol yoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 4 km gittikten sonra bu yolun sonunda sola “U” dönüşü yapılıp Dolaylı Kayalık yoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 1,35 km gittikten sonra sola Göller yoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 2,10 km gittikten sonra sola Dolaylı Orta yoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 1,05 km gittikten sonra sola Dolaylı Baş yoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 1,03 km gittikten sonra sağa Dolaylı Baş yoluna devam edilir. Bu yolda yaklaşık 1km gittikten sonra sola Yeşilyurt Okul yoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 315 m gittikten sonra 126/56 nolu parsel bu noktanın yaklaşık 265 m kuzeyinde bulunmaktadır. 

Özellikler: 126 ada 56 parselde bulunan 4098,57 m2 yüzölçümlü “Fındık Bahçesi” vasıflı taşınmazdır. Ana kadastral yola cepheleri yoktur. Parsele ulaşabilen herhangi bir yol tespit edilememiştir. Dik eğimli vasıfdır. Çevresinde sık ormanlık bulunmaktadır. Parselin doğal bitki örtüsü ,topoğrafya ve güvenlik sebepleriyle çıplak gözlen incelenememiştir. 

Not: ; Bu alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç hayvancılık amaçlı yatırım yapılmasına izin verilmez. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup İnşaat alanı 150 m2’yi geçemez, Tarımsal amaçlı yapılar için E(Emsal) = 0,05’dur. Bu alanlarda örtü altı tarım yapılması durumunda sera yapıları emsale dahil değildir. Bir parsel üzerinde müştemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları inşaat alanına dahildir.