COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Şanlıurfa Viranşehir Elbeğendi Köyünde 26841 m2 Tarla

Bankadan 26841m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13198
Metre Kare 26841m2
Ada 239
Parsel 11
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Elbeğendi Köyü, Hisarcık Mevkii 239 ada 11 parsel

Açıklama

Özellik: 239 Ada 11 Parsel, 26.841,58 m² yüz ölçümüne sahip kadastral parseldir. Taşınmaz, geometrik açıdan yamuk forma sahip olup topografik açıdan eğimli ve engebeli arazi yapısına sahiptir. Parsel sınırı mahallinde işaretli değildir. Parselin kadastral pafta incelemelerinde tüm cephelerinden komşu parseller ile sınırlandığı görülmüştür. Parselin ~5000 m²`lik bölümü taşlık olup, tarıma elverişli değildir. Parsel üzerinde herhangi bir ürün ekili dikili değildir. Parsel üzerinde 1 adet artezyen yeraltı su kuyusu ve 2 adet tek katlı kargir ev mevcuttur. Taşınmazın iç mekan özellikleri bilinmemektedir.
Taşınmazın ada/parsel bazında yerinin 
doğruluğu kadastro paftası incelenmek suretiyle tespit edilmiştir. Viranşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerde rapor konusu taşınmazların belediye mücavir alan sınırları dışında, tarım arazisi vasfında olduğu ve imarsız alanda kaldığı bilgisi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi mekansal planlama çevre düzeni planına göre taşınmazın bulunduğu parsel 1/100.000 ölçekli Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Çevre Düzeni Planında tarım alanında kaldığı görülmüştür. Taşınmaz toplulaştırma arazisi olarak belirlenebilir.
Ulaşım:  Taşınmaz, Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Elbeğendi Köyü, 239 ada 11 Parselde konumlu tarla vasıflı
dır. Taşınmazın konumlu olduğu Elbeğendi Mahallesi Şanlıurfa-Mardin Yolunun kuzeyinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, Viranşehir Sanayi Sitesi referans alınarak, Çokran Köy Yolu üzerinde kuzey yönünde ~4,6 km ilerlenilir ve Çokran Köyünü ~400 m ilerledikten sonra sağa stabilize yola dönülür. Bu yol üzerinde ~ 1 km ilerlenilir ve parsele varılır.