COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Şanlıurfa Birecik İlçesi Gaziantep Şanlıurfa Yolu Üzerinde 4.609 m2 İmarlı Arsa

Bankadan 4609m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11887
Metre Kare 4609m2
Ada 579
Parsel 6
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
Emsal 0.50

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Urfa Yolu, 579 Ada 1 Nolu Parsel, Birecik / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Birecik İlçesi Gaziantep Şanlıurfa Yolu Üzerinde 4.609 m2 İmarlı Arsa

Açıklama

Ulaşım: Gayrimenkul, Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Cumhuriyet Mahallesi kuzeydoğuda Uğurcuk, batıda Hoca Şerif Mahallesi, güneyde Kurtuluş Mahallesi ile çevrili olup Gaziantep Yolunun sağında yer almaktadır. Cumhuriyet Mahallesinde genellikle tarım arazileri yer almakta olup ana yola cepheli kısımlarda kısmen ticari yapılaşma (akaryakıt istasyonu, araç muayene istasyonu, dinlenme tesisi vb.) söz konusudur. Ana yola cepheli parseller harici bölge geneli imarsızdır. Bu bölge yerleşim alanı dışında kalmakta olup kırsal kesimdedir. Taşınmazların bulunduğu bölgede Şanlıurfa-Gaziantep Yolunun varlığı, bölgeye prestij katmaktadır. Bölgede yapılaşma oranı düşük seviyededir. 

Özellikler: 579 Ada 6 Nolu parsel, tapu kayıtlarına göre 4.609,82 m2 alanlı olup Arsa vasıflı imar parselidir. Parsel, geometrik olarak yamuk bir formda ve üzerinde bulunduğu topografya genel olarak eğimli bir arazidir. Halihazırda kuzey yönde 7 m imar yolu ve sonrasında park alanına cepheli olan parselin diğer yönlerinde komşu parseller bulunmaktadır. İmar düzenlemesi sonrasında güney yönde 50 m imar yoluna cepheli olacaktır. Halihazırda parselin cephe genişliği ~59 mdir. Bölgede, elektrik harici herhangi bir altyapı olanağı bulunmamaktadır. Halihazırda parsel sınırları dahilinde ortalama 25 yaşlarında, ~110 adet fıstık ağacı bulunmaktadır. Sulama imkanı bulunmamaktadır. Halihazırda fıstıklık olarak kullanılan taşınmazın alt yapı ve üst yapı sorunları nedeniyle yapılaşmaya uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Parsellerin yakın çevresinde genellikler tarımsal nitelikli, nadiren de ticari nitelikli kullanım söz konusudur. Parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 579 ada 6 numaralı parselin kuzey yönde 7 numaralı parselle tevhid ile yoldan 60 m2 ihdas şartı bulunmaktadır. Bahse konu ihdas ve tevhid alanlarının imar düzenlemesi sonrasında belediye ve malik arasındaki karşılıklı anlaşmalara göre değişiklik gösterebileceği hususu vurgulanmış, imar düzenlemesi sonrasında oluşacak net parsel alanları hakkında kesin bilgi edinilememiştir. Gerekli imar düzenlemeleri yapılmadan yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği beyan edilmiştir. 6 Nolu parsele güney yönde komşu 7 nolu parsel halihazırda atık parsel konumunda olup "Yol" vasıflıdır. Halihazırda anayol cephesi bulunmayan 6 nolu parselin tevhid işlemi sonrasında 50 mlik anayol cephesi oluşacaktır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında yer almakta olup Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imar lejantına sahiptir. Parseller için yapılaşma şartları; Hmax: 7,00 m, Emsal: 0,50, Ön cephe çekme mesafesi 25 m, Yan ve Arka cephe çekme mesafesi 5 m olarak belirlenmiştir.