COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Mersin Erdemli Çerçili Mahallesinde Toplam 21 Dönüm 2 Adet Tarla

Bankadan 21704m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11589
Metre Kare 21704m2
Ada 102,102
Parsel 110,121
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Mersin Erdemli Çerçili Mahallesi 102 Ada 110 ve 121 parsel

Açıklama

Ulaşım: Taşınmazlara ulaşım için bölgenin ana ulaşım yollarından olan Çerçili-Hacıalanı Köy Yolu üzerinde kuzey istikametinde ilerlemek suretiyle Çerçili Köy Merkezi yaklaşık 4-5 km geçtikten sonra konu taşınmazlara kolaylıkla ulaşılabilir. Bölgede alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır. Harita üzerinde 102 ada 110 nolu parsel işaretlenmiştir.

Özellikler: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çerçili Köyü sınırları dahilinde yer alan 6.474,06 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip olan 102 ada 121 parsel numaralı tarla vasıflı ve 15.230,95 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip olan 102 ada 110 parsel numaralı tarla vasıflı taşınmazlardır. Taşınmazlar tarla vasfında olup düzgün bir şekle sahip değildir. Taşınmazların konumu Kadastro Paftası üzerinde teyit edilmiştir. 1/100000 ölçekli Mersin-Adana Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında 121 nolu parselin Temalı Park ve Fuar Alanı ile Orman Alanı olarak belirlenen bölgede, 110 nolu parselin ise Tarım Alanı ve Orman Alanı olarak belirlenen bölgede yer aldığı şifahen öğrenilmiştir. 110 nolu parselin kadastral yola cephesi bulunmamakta olup, 121 nolu parselin kadastral yola yaklaşık 70 m cephesi bulunmaktadır. 110 nolu parsel üzerinde mevsimlik olarak domates ekilmekte olup, halihazırda parseller üzerinde ekili ürün bulunmamaktadır. Parseller plansız alanda kalmaktadır. Köy Yerleşik Alanı içinde değildir. Parsellerin sınırlarını yerinde belirleyici herhangi bir unsur (tel, çit vb) bulunmamaktadır. Parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. İncelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır.