COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Mardin Artuklu Avcılar Mahallesinde 4000 m2 İmarlı Arsa

Bankadan 4000m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11246
Metre Kare 4000m2
Ada 155
Parsel 4
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
TAKS -
Emsal 2.90

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

AVCILAR MAHALLESİ MUSİKİ BAĞLAR MEVKİİ, 155 ADA 4 PARSEL ARTUKLU/MARDİN

Mardin Artuklu Avcılar Mahallesinde 4000 m2 İmarlı Arsa

Açıklama

Ulaşım: Taşınmaz en yakın ulaşım yoluna yaklaşık 135 m, ana arter olan Mardin-Diyarbakır Yolu’na yaklaşık 500 m., Artuklu merkeze 5 km mesafededir.

Özellikler: Taşınmaz Mardin İli, Artuklu İlçesi, Avcılar Mahallesi, Musiki Bağlar Mevkiinde yer alan 155 Ada 4 parsel nolu arsadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Hafif eğimli bir yapıya sahip olup, düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz köşe parsel konumunda olup, imar yolları henüz açılmamıştır. Parsel, güneydoğu ve kuzeybatı cepheden kadastro yoluna, diğer cepheden ise komşu parsel bulunmaktadır. Parsel yol kotu ile aynı seviyededir.Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yola Cephesi/Derinliği(m) Kuzeybatı cephe: ~ 45 m, Güneydoğu cephe: ~78 m'dir.

Not:  Arsa vasfındaki taşınmazla ilgili olarak Artuklu Belediyesinde yapılan incelemede, parsellerin belediye mücavir alanı içerisinde kaldığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kaldığı bilgisi mevcuttur. Parsel Blok nizam Konut Alanında kalmakta olup, Ada Bazlı 10 Kat, E:2,90, Parsel Bazlı 5 Kat, E:1,20 Yol çekmeleri: 5 m. yapılaşma koşullarına sahiptir. Parselin yaklaşık 170 m2 yoldan ihdası vardır. Parsel alanının 3000 m2 üzeri olması nedeni ile E:2,9 olacağını şifahen belirtmiştir. Plan notlarında bu konu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Plan notu ektedir. Güncel imar durumunun yazılı olarak alınması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz 155 ada 2 parselin (24/04/2014 tarihli ifrazen taksim (tsm) işlemi) ifrazından meydana gelmiştir.