• Tapu No: 3156
  • Satıcı : Yapı Kredi Bankası
  • Alan: 13600 m2

Özellikler

    • Pafta : -
    • Ada : 146
    • Parsel : 1-2-3-4
    • Tapu Bilgisi : Arsa Tapusu

Açıklama

Açık Adres: Karacakaş Köyü Bademli Mevkii 146 ada 1-2-3-4 parselde Soma / MANİSA

Özellikler: Bölgede genel olarak sulu tarım ve zeytincilik yapılmaktadır. En yakın yerleşim yerleri Karacakaş ve Bademli Mahalleleridir. 

Söz konusu; 1 parsel 4.500 m2, 2 parsel 3.800 m2, 3 parsel 2.300 m2 ve 4 parsel 3000 m2 parsel  yüz ölçüme sahiptir. Tarla sınırları doğal olup, çevresi tel örgü ile çevrilmemiştir. Tarla tarımsal niteliği korunacak alan lejandında kalmaktadır. Tarlanın kadastral yola cephesi bulunduğundan yapılaşma izni vardır. Tarla için yapılaşma koşulları; Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 m2'yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 m'yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5.00 m'den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.

Hafif eğimli bir topoğrafyaya sahip zeminde, dörtgene benzer formdadır. Batı yönünde köy yoluna yaklaşık 42 metre cephelidir. Kuzeyde ada 1 parsel, güneyde 4 parsel ile komşudur. Tarlada elektrik ve sulama sistemi bulunmamaktadır. Mevcut durumda boş tarladır. Tarla ulaşım yolları asfalttır.
Söz konusu tarlanın kadastral köy yoluna cephesinin olması, yapılaşma izninin olması ve verimli toprak yapısına sahip olması sebebi ile yatırım amaçlı kullanılabilir.