COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Manisa Alaşehir Kozluca Mahallesinde 13.944 m2 Elmalık

Bankadan 13944m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11575
Metre Kare 13944m2
Ada 140
Parsel 102
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kozluca Mahallesi, Semerli Mevkii 140 ada 102 parsel

Açıklama

Ulaşım: Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kozluca Mahallesi, Semerli Mevkiinde konumlu, 13.944,00 m2 alanlı, 140 ada 102 parsel numaralı Elmalık vasıflıdır. Taşınmazın yakın çevresinde genellikle benzer özelliklere sahip kiraz, elma ve ceviz bahçeleri ile boş tarlalar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım Alaşehir-Kozluca Mahalle asfalt yolu ve kadastral yollar ile sağlanmaktadır. Taşınmaz plan görünüşünde; Alaşehir İlçe merkezi ve Denizli Yolunun (D585) 8 km, Kozluca Mahalle merkezinin 2 km güneybatısında yer almaktadır. Taşınmaza en yakın yerleşim birimi sınırları dahilinde olduğu Kozluca Mahalle merkezidir.

Özellikler: 140 ada 102 parsel numaralı taşınmaz Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kozluca Mahallesi, Semerli Mevkiinde konumlu 13.944,50 m2 alanlı Elmalık vasıflıdır. Parsel geometrik olarak amorf, topografik olarak %10-15 arasında dalgalı eğimlidir. Paftasına göre parsel güney ve batı yönden kadastral yola, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Yerinde yapılan incelemelerde Elmalık vasıflı parselin üzerinde ~3.000 m2 alanlı kısmı üzerinde 10-15 yaşlarında elma ağaçları, ~1.000 m2 alanlı kısmının boş konumda olduğu, geriye kalan kısmında ise kiraz ağaçları dikili olduğu görülmüştür. Taşınmazın parsel sınırları içinde müstakil suyu olmadığı, farklı parsel içinde derin kuyu sondajından yer altından çekilmiş borular ile su çekildiği görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgenin toprak yapısı kiraz, elma ve ceviz için verimli ve tınılı yapıdadır. Parselin konum teyidi Alaşehir Kadastro Müdürlüğünde incelenen kadastro paftasından ve zeminde alınan uydu görüntüleri çakıştırılarak teyit edilmiştir.

Not: Taşınmaz, mücavir saha içinde kaldığı ancak onaylı imar planının bulunmadığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin 7. maddesi uyarınca 16.11.2015 tarihinde onaylanmış İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Orman Alanında gözükmekle birlikte bölgeden Orman Kadastrosunun geçtiği ve orman sınırı tescilinin yapıldığı, tapusu olan taşınmazların orman sınırı dışında bırakıldığı şifahen öğrenilmiştir.