COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Kütahya Merkez Belkavak Köyünde 5 Dönüm Tarla

Bankadan 5636m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 12686
Metre Kare 5636m2
Ada 101
Parsel 585
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Kütahya İli Merkez İlçesi Belkavak Köyü, Kabaağaçlar Mevkii

Açıklama

Özellikler: 101 ada 585 nolu parsel, Kabaağaçlar Mevkinde konumlu olup 5.636,74 m² yüz ölçümü büyüklüğüne sahiptir. Kadastral yola batı yönünde 26 m cephesi bulunmaktadır. Sınırları bellidir. Kıraç tarım arazisi niteliğindedir. Halihazırda buğday ekili durumdadır.Taşınmazın konumlandığı bölgede aktif olarak ekim yapılmaktadır. Taşınmazın uygulama imar planı dışında, tarla vasıflı kadastro parseli (tarla) oldukları tespit edilmiştir. Bölgede aktif olarak ekim yapılmakta olup genellikle buğday, arpa vb ekilmektedir. Taşınmaz imar planı dışında yer almakta olup tarla vasıflıdır. Koruma alanı içerisinde kalmamaktadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. İncelemeler yerinde ve bölgesel olarak yapılmıştır.
Ulaşım: Kütahya İli, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü, Kabaagaçlar Mevki 101 ada 585 parselde konumlu tarla vasıflı taşınmazdır. Belkavak Köyüne ulaşım için Zafertepe Mahalle merkezinden OSB Belkavak Köyü yoluna girilir ve yaklaşık 16 km devam edilerek Belkavak Köyü ne ulaşılır. 101 ada 585 parsel köyün 600 m güneydoğusunda yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım kolaylıkla sağlanabilmekte olup, kadastral yola cephesi bulunmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 16 km mesafede konumludur.
Not: Parselin yola cephesi bulunması sebebiyle yapılaşma izni mevcuttur. İnşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m² yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.