COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Kütahya Merkez Belkavak Köyünde 4 Dönüm Tarla

Bankadan 4725m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 12683
Metre Kare 4725m2
Ada 101
Parsel 102
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Kütahya İli Merkez İlçesi Belkavak Köyü, Kaya Evleri Mevkii 101 Ada 102 Parsel

Açıklama

Özellikler: 101 ada 102 nolu parsel, Kaya Evleri Mevkiinde konumlu olup 4.725,20 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahiptir. Kadastral yola batı yönünde yaklaşık 50 m cephesi bulunmaktadir. Kıraç tarım arazisi niteliğindedir. Halihazırda buğday ekili durumdadır.Taşınmazın konumlandığı bölgede aktif olarak ekim yapılmaktadır. Taşınmazın uygulama imar planı dışında, tarla vasıflı kadastro parseli (tarla) oldukları tespit edilmiştir. Bölgede aktif olarak ekim yapılmakta olup genellikle buğday, arpa vb ekilmektedir. Taşınmaz imar planı dışında yer almakta olup tarla vasıflıdır. Koruma alanı içerisinde kalmamaktadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. İncelemeler yerinde ve bölgesel olarak yapılmıştır.
Ulaşım: Kütahya İli, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü, Kaya Evleri Mevki 101 ada 102 parselde konumlu tarla vasıflı taşınmazdır. Belkavak Köyüne ulaşım için Zafertepe Mahalle merkezinden OSB Belkavak Köyü yoluna girilir ve yaklaşık 16 km devam edilerek Belkavak Köyü ne ulaşılır. 101 ada 102 parsel 1.900 m köyün kuzeybatısında yer almaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 16 km mesafede konumludur.
Not: Parselin yola cephesi bulunması sebebiyle yapılaşma 
izni mevcuttur. İnşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m² yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.