Konya Kulu Ömeranlı Mahallesinde Mandıra ve 2 Adet Kerpiç Ev

Bankadan 913m2 Tahliye Edilmemiş i

Özellikler

Tapu no 11074
Pafta K29B09C4A
Ada 200
Parsel 3
Tapu Bilgisi Cins Tashihi
Bina Yaşı 23
Isıtma Sistemi Yok
Kat Sayısı 1

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Ömeranlı Mahallesi, 140854. Sokak, No: 6, Kulu/Konya

Konya Kulu Ömeranlı Mahallesinde Mandıra ve 2 Adet Kerpiç Ev

Açıklama

Ulaşım: Konya ili, Kulu ilçesi, Ömeranlı (Tapuda Ömeranlı/Yeni) Mahallesi, 140854. Sokak üzerinde, 200 ada, 3 parselde yer alan köy evi ve müştemilatıdır. Taşınmaza ulaşmak için; Pazarözü Caddesi ve Ankara Caddesi’nin kesiştiği kavşaktan Pazarözü Caddesi’ne girilerek, yaklaşık 6,8 km sonra sağdaki 140854.Sokak’a dönülür ve yaklaşık 200 m sonra sağda konumlu taşınmaza ulaşılır. Parselin güneybatısında 140854. Sokak yer almaktadır. Taşınmaza ulaşımı sağlayan 140854. Sokak stabilizedir. Mahallinde yapılan incelemede imar yollarının çoğunun henüz açılmadığı görülmüştür. Mahalle nüfusunun önemli bir bölümü yurtdışında çalışması sebebiyle, yazın nüfus oranı oldukça artmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge mahalle yerleşik alanında kalmakta olup, genellikle yığma ve kerpiç yapı tarzında yapılmış 1­2 katlı müstakil evler, basit hayvancılık tesisleri ve tarımsal amaçlı tarlalar yoğunluktadır. Mahalle imara açılmış olup, 18.madde uygulamasının henüz yapılmadığı, parsellerin genellikle yola terkinin ve ihdasının yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Bölge alt ve orta gelir grubu tarafından yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Taşınmazın yerleşim yerinde olması ve imar yoluna cepheli olması değerini olumlu etkilerken, binaların ruhsatsız olması, kadastro paftasına işli olmayan binaların olması, il ve ilçe merkezine uzak olması, imar durumundaki belirsizlik değerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Özellikler: Konya ili, Kulu ilçesi, Ömeranlı (Tapuda Ömeranlı/Yeni) Mahallesinde bulunan, 5.907,39 m2 yüz ölçümüne sahip, 200 ada 3 parselde yer alan, cins değişikliği yapılmış olan “Kargir Ev Kerpiç Ev Mutfak Mandıra Samanlık ve Arsası” vasfındaki taşınmazdır. Parsel üzerinde tamamı ruhsatsız, kadastro paftasına işli olan 1 adet kargir ev, 1 adet kerpiç ev, 1 adet mutfak, 1 adet samanlık ve 1 adet mandıra ile kadastro paftasına işli olmayan 1 adet ahır ve 1 adet depo olarak kullanılmakta olan toplam 7 adet yapı bulunmaktadır. Talep doğrultusunda taşınmazın içi görülememiş olup, halihazır alanı, planlaması ve dekorasyon özellikleri bilinmemektedir. Parsel üzerindeki binaların kat sayısı ve alanları ana gayrimenkul özellikleri bölümünde anlatılmıştır.

Konu gayrimenkulün parsel konumu paftasından kontrol ve teyit edilmiştir. Kulu Belediyesi’nden alınan şifahi bilgiye göre parselin yapılaşma koşulları 2 kat, Konut alanı, Ayrık nizam, Taks: 0.40, E: 0.80 olduğu, yaklaşık 100 m2 yola terkinin bulunduğu öğrenilmiştir. Bölgede 18.madde uygulaması yapılmamış olup, gayrimenkul tek hisselidir. İmar paftası ile halihazırdaki arsa, etrafından yollar geçmesi sebebiyle uyumludur. Taşınmazın cephe olduğu 140854. Sokak stabilizedir. Diğer yollar henüz açılmamıştır. Belirgin bir geometrik şekle sahip değildir. Topoğrafik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel koruma alanı vs. (Tarihi, kentsel, doğal sit alanları) içerisinde yer almamaktadır. Kulu Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre parsel üzerindeki binalara ait yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve mimari proje bulunmadığı öğrenilmiştir. Kulu Kadastro Müdürlüğü’nde yapılan incelemede, 200 ada 3 parsel üzerinde, 1 adet Kargir Ev (Krokide 1), 1 adet Kerpiç Ev (Krokide 2), 1 adet Mutfak (Krokide 3), 1 adet samanlık (Krokide 4) ve 1 adet Mandıra (Krokide 5) binası olmak üzere 5 adet binanın paftasına işli olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde bulunan diğer binalar kadastro paftasına işli değildir. Genel olarak yerleşim yeri ve hayvancılık yapmak için tercih edilen bir bölgededir. Parselin etrafı briket duvar ile çevrilidir. (1) KARGİR EV yığma yapı tarzında, zemin katlı, ~134 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işlidir. (2) KERPİÇ EV yığma yapı tarzında, zemin katlı, ~70 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işlidir. (3) MUTFAK yığma yapı tarzında, zemin katlı, ~71 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işlidir. (4) SAMANLIK; yığma yapı tarzında, zemin katlı, ~75 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işlidir. (5) MANDIRA yığma yapı tarzında, zemin katlı, ~103 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işlidir. (6) AHIR yığma yapı tarzında, zemin katlı, ~451 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işli değildir. (7) DEPO zemin katlı, ~9 m2 kullanım alanına sahip olup, kadastro paftasına işli değildir. Bankanın bilgisi dahilinde değerleme dışardan yapılmış olması sebebiyle, binaların mahallinde ölçümleri yapılamamış olup, kat sayıları ve alanları tarafımıza gönderilen bilirkişi raporundan alınmıştır.