COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Kayseri Pınarbaşı Kayabaşı Köyünde 2 Adet Tarla

Bankadan 27643m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 12675
Metre Kare 27643m2
Ada 107,110
Parsel 26,32
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Kayabaşı Köyü Yazı Hüyük Mevkii

Açıklama

Özellikler: Taşınmazlar Kayseri Ili, Pınarbaşı İlçesi, Kayabaşı Köyü, 107 ada 26 parselde yer alan 13.407,00 m² yüz ölçümüne sahip tarla ve 110 ada 32 parselde yer alan 14.236,00 m² yüz ölçümüne sahip tarladır. Taşınmazların konumu; Kadastro Müdürlüğünde kadastro paftasından teyit edilmiştir. Yozgat - Sivas - Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanı içerisindedirler. Plansız alanlarda yer almaktadırlar. Köy Yerleşik Alanı içinde değillerdir. 110 ada 32 parsel geometrik olarak yamuk şekline yakın formdadır. 107 ada 26 parsel geometrik olarak herhangi bir şekle benzememekte olup amorf yapıdadır. Parseller düz bir arazi yapısına sahiptir. 107 ada 26 parselin kuzey yönde stabilize olan kadastral yola cephesi bulunmaktadır. 110 ada 32 parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Parseller kuru tarım arazileridir. Parseller üzerinde ekili herhangi bir ürün tespit edilememiştir. Bölgede aktif olarak ekim yapılmakta olup genellikle arpa, buğday, fiğ, mısır, ayçiçeği ekilmektedir. Taşınmazlar imar planı dışında yer almakta olup tarla vasıflıdır. Parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parseller ile komşu parseller arasında sınırı belirleyen bir unsur bulunmamakla birlikte tarlaların sürüm sekline bağlı olarak sınırları doğal olarak belirginleşmiştir. İncelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır.
Ulaşım: Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Yazı Hüyük Mevkii 107 ada 26 parsel ve Karatepe Mevkii 110 ada 32 parselde konumlu tarla vasıflı taşınmazlardır.  Taşınmazlara ulaşım için stabilize olan kadastral yollar ile sağlanabilmekte olup taşınmazlar mahalle merkezine 800 m ila 1800 m uzaklıktadır. Taşınmazların bulunduğu bölgeye ulaşım sorunu bulunmayıp, özel araçlarla yakınlarına kadar ulaşım sağlanmaktadır.
Not: 107 ada 26 parselde yer alan 13.407,00 m² yüz ölçümüne sahip tarla ve 110 ada 32 parselde yer alan 14.236,00 m² yüz ölçümüne sahip tarlaya ait 2 adet tapu satılıktır.