COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

İzmir Konak Ege Mahallesinde Hisseli İmarlı Arsa

Vakıftan 67m2

Özellikler

Satıcı Vakıftan
Tapu no 6837
Metre Kare 67m2
Ada 1387
Parsel 4
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
Emsal 0

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Ege Mahallesi, İşçiler Caddesi, 1387 Ada, 4 Parsel,

Önemli Bilgilendirme

Tüm Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen COVID-19 virüs salgını döneminde yaşanan operasyonel değişiklikler nedeniyle tapu devir işlemlerinin uzamasına neden olmaya başlamıştır. Kredi kullanarak satın alacağınız gayrimenkul için tapu devir işlemlerinde satıcı kurumuma ödeme yapılırken mutlaka bloke çek ile yapılması gerekmektedir. Kredi kullanacağınız banka şubesindeki yetkili personeline bloke çek ile işlem yapılacağını dair teyid alarak işlemlere başlatmanız gerekmektedir.

Açıklama

Ulaşım: İzmir Limanı’nın arka gelişme bölgesinde konumlanması ve ticari hareketliliğin yüksek olduğu Alsancak’a yakın olmasına rağmen, çevredeki eski, köhne ve gecekondu tarzı yapılaşma taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bu olumsuzluğun giderilmesi için bölgede kentsel dönüşüm projesi çalışmaları başlatılmıştır. Taşınmaz, Konak Meydanı’na yaklaşık 4 km, Konak Adliyesi’ne 4 km, Bornova’ya 6,5 km, Adnan Menderes Havalimanı’na yaklaşık 25 km mesafede yer almaktadır. Bölge, Konak Belediyesi sınırları içinde kalmakta olup kısmen tamamlanmış altyapıya sahiptir.

Özellikler: Parsel batı yönünden İşçiler Caddesi’ne cepheli, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir ve ara parsel niteliğindedir. 1387 ada 4 parsel 881m2 olup, 16764 / 220560 oranında hisseli arsasıdır. Hisse payı 66,96 m2'ye denk gelmektedir. Taşınmaz güneydoğu yönünde 1387 ada 5 parsel numaralı kanal nitelikli taşınmaza cephelidir. Düz ve eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahip olup üçgen formdadır. Parselin sınırları mahallinde işaretli değildir. Üzerinde muhtelif sayıda ruhsatsız bina bulunmaktadır. Bu yapılar ekonomik ömrünün tamamlamış olduklarından değerlemede dikkate alınmamışlardır.

 881,00 m2  yüzölçümlü olup tapu kayıtlarında “Bahçe” vasfındadır. Parsel batı yönünden İşçiler Caddesine cepheli, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Parsel ara parsel niteliğindedir. İmar düzenlemesine alınmıştır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Sınırları içinde kalmaktadır.

Not: Parsel  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Turizm, Konut ve Ticaret, KAKS: 2,50” yapılaşma şartlarına sahip iken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 05.790 sayılı kararı ile; Ege Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ve uygulamaların durdurulması uygun bulunmuş ve söz konusu alan Bakanlar Kurulu’nun 22.02.2013 tarih ve 2013/4366 sayılı kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir.