COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

İstanbul Kartal Soğanlık'ta 2.145 m2 İmarlı Arsa

Sahibinden 2145m2

Özellikler

Satıcı Sahibinden
Tapu no 11622
Metre Kare 2145m2
Ada 2255,1093
Parsel 359,83,84,51
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
TAKS -
Emsal 0

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

İstanbul, Orta, 34880 Kartal/İstanbul

İstanbul Kartal Soğanlık'ta 2.145 m2 İmarlı Arsa

Açıklama

Özellikler: Kartal Soğanlık 2255 ada 359 parsel 1141 m2 alanlı olup "ARSA" vasıflı, 1093 ada 84 parsel 465 m2 alanlı olup "ARSA" vasıflı, 1093 ada 83 parsel 336 m2 alanlı olup "İŞ YERİ" vasıflı, 1093 ada 51 parsel 203 m2 alanlı olup "ARSA" vasıflı olmak üzere toplamda 2145 m2 alana sahiptir. Parseller üzerinde 2200 m2 kapalı alanlı bina bulunmaktadır. Bölgede kentsel dönüşüm planları mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. İstanbul Şehir Planlama Müdürlüğü yeni plan çalışmalarına başlamıştır. 1093 ada 83 parsel İş Yeri nitelikli olup diğer parseller ise Arsa niteliklidir. Parsellerin Sabiha Gökçen Havalimanı'na mesafesi 6km, Kartal sahile mesafesi 3 km dir.

Plan 5000 ve Plan Notları:
*Planlama alanında merkez fonksiyonu tanımlı adalar karma kullanımlara konu olacaktır. Bu işlevler Istanbul'un dünya ölçeğinde diğer metropollerle rekabet edebilir düzeye erişmesine hizmet edecek ofis, ticaret, turizm, rezidans, konut, sosyo-kültürel ve donatı alanları gibi işlev alanlarını içerir. 

* Bu alanlarda uygulama yapılabilmesi için min. parsel büyüklüğü net 3000 (üçbin) m2 dir (bu plan ne oluşturulacak imar parselleri için). Yeni yapılacak olan ifrazIarda min. ifraz boyutu net 6000 m2 dir. Bu değerler uygulama ve Kentsel Tasarım Rehberi kapsamında gerekli durumlarda %5 oranına kadar değiştirilebilir. 

* Planlama Alt Bölgeleri için 1/1000 uygulama İmar Planlarında belirlenecek olan yapılaşma (inşaat) alanının max. % 50 si konut olarak kullanılabilir. Geri kalan alan madde 4.1'de tanımlanan konut dışındaki diğer işlevlerden oluşacaktır. 

* Bu alanlarda yapılaşma kat sayıları net parsel üzerinden hesaplanır ve üç farklı tercihte kullanılabilir. Aşağıda belirtilen tercihlerdeki oranlar uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan ekonomik, mekansal ve çevresel yapılabilirlik araştırmaları için öngörülmüş olup, işlevlerin kütle ve hacimsel büyüklükleri ile ilgili detaylı ve ayrıntılı yapılaşma normları Kentsel Tasarım Rehberi ve Projelerine göre Estetik Kurul görüşleri doğrultusunda belirlenecektir. 

Tercih A: Toplam inşaat alanının % 31-50 arasını konut olarak kullanacaklar için max. emsal 2.50 

Tercih B: Toplam inşaat alanının % 0-30 arasını konut olarak kullanacaklar için max. emsal 3.00 

Tercih C: Toplam inşaat alanının tamamında konaklama ve eğlence birimleri, spor aktiviteleri, sergi salonları, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere yönelik ve kamusal hizmet amaçlı yapılan yapılar için max. emsal 3.00 

Tercih C'yi kullanacak kamusal hizmet ve konaklama amaçlı kullanımlar için, zemin altı kullanımlar da inşaat emsali dışında tutulacaktır. Tercih C'yi kullanacak kamusal hizmet ve konaklama dışı diğer kullanımlarda ise, 1. Bodrum kat emsal dışı olup, diğer bodrum katlar emsale dahildir.

* Tüm alanlarda yer alacak işlevlerin otopark ihtiyacı, Istanbul Otopark Yönetmeliği ve standartlar doğrultusunda ve geliştirilen mekansal plan şemaları, tasarımlar ve araştırmalar kapsamında kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenecektir. Bodrum katlarda yapılacak olan otopark alanları emsalden sayılmayacaktır. 

* Planlama alanı bütününde her türlü yapılaşma için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporlar. hazırlanmadan uygulama yapılamaz. Bu raporlar yapılaşma için gereken statik projeler ve hesaplar için gerekli yerbilimsel verileri tam ve eksiksiz olarak içerecektir.

* Planlama alanı sınırı içinde gösterilen kavşak noktaları ve yol iç düzenlemeleri şematik olup, uygulamalar plan raporunda belirtilen kriterlere ve Kentsel Tasarım Rehberine göre Istanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca onanacak uygulama projeleri doğrultusunda yapılacaktır.