0.89 Konut Kredisine Uygun Gayrimenkulleri Keşfedin, Fırsatları Kaçırmayın!
0.89 Konut Kredisine Uygun Gayrimenkulleri Keşfedin, Fırsatları Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

İstanbul Arnavutköy 3 Adet Hisseli İmarlı Arsa

Vakıftan 72m2

Özellikler

Satıcı:
Vakıftan
Tapu no:
17605
Metre Kare:
72m2
Ada:
726, 227,205
Parsel:
7, 2,3
Tapu Tipi:
Arsa Tapusu
Hisse Oranı:
7247/1130784
Emsal:
0

Ödeme Detayları

KDV:
% 0
Tapu Harcı:
Alıcı öder
Teminat Bedeli:
% 5
İlgilendiğiniz bu tapuyla ilgili tüm sorularınız için sizi arayalım.
Dilerseniz 0 212 963 06 43 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ömerli Mahallesi 205 ada 3 parsel / 227 Ada 2 Parsel ve Hadımköy Mahallesi'nde yer alan 726 ada 7 parsel Arnavutköy/İstanbul

Açıklama

Özellik: Taşınmazlar, Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde yer alan, 205 ada 3 parselin 1100 / 262832 hissesi, 227 ada 2 parselin 1413 / 337704 hissesi ve Hadımköy Mahallesi'nde yer alan 726 ada 7 parselin 4734 / 1130784 hissesi 3 ayrı tapu ile birlikte satılmaktadır.  3 parselin hisseleri toplamı 72,37 m2'dir.

Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde yer alan 726 ada 7 parsel kuzeydoğu yönünde Fahri Korutürk Caddesi’ne cephedir. Yamuk formlu bir geometriye sahip parsel kuzeybatı yönünde azalan az eğimli bir topografyaya sahiptir. Parsel sınırları yerinde kısmen belirgin durumda olup, parselin Fahri Korutürk Caddesi’ne yaklaşık 180 metre cephesi bulunmaktadır. Güneydoğu ve kuzeybatı komşuluğunda bulunan parseller yapılaşmış olup sanayi/depolama fonksiyonlu yapılar mevcuttur. Parselin bir bölümünde hayvanlık amaçlı kullanılan hayvan barınakları bulunmakta olup, ek olarak prefabrik yapılar görülmüştür. 726 Ada 7 Parselin bir bölümünde hayvancılık amaçlı kullanılan hayvan barınakları bulunmakta olup, ek olarak prefabrik yapılar görülmüştür. Parselin toplam alanı 11307,84 m2 alanlıdır. Taşınmazın  4734 / 1130784  hissesi satılıktır, hisseye düşen 47,34  m2'dir.

Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde yer alan 227 ada 2 parsel kuzey yönünde Çubuklu Caddesi’ne, doğu yönünde ise Zübeyde Doğanyurt Caddesi’ne cephedir. Yamuk formlu bir geometriye sahip parsel batı yönünde azalan orta eğimli bir topografyaya sahiptir. Parselde tarımsal üretim amaçlı ekim yapıldığı parsel üzerindeki kalıntılardan gözlemlenmiş olup, halihazırda nadasa bırakılmış vaziyettedir. Parsel sınırları yerinde belirgin olmayın parselin Doğanyurt Caddesi’ne yaklaşık 68 metre, Çubuklu Caddesi’ne ise 55 metre cephesi bulunmaktadır. 150 metre mesafede doğu komşuluğunda bulunan parseller yapılaşmış olup sanayi/depolama fonksiyonlu yapılar mevcuttur. 227 Ada 2 Parselde tarımsal üretim amaçlı ekim yapıldığı parsel üzerindeki kalıntılardan gözlemlenmiş olup, halihazırda nadasa bırakılmış vaziyettedir. Parselin toplam yüzölçümü,  3377,04 m2 alanlıdır. Taşınmazın 1413 / 337704 hissesi satılıktır, hisseye düşen 14,13 m2'dir.

Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde yer alan, 205 ada 3 parsel kuzeydoğu yönünde Uzunçayır Caddesi’ne, güneydoğu yönünde ise hâlihazırda faal durumda olmayan Ragıp Sokak cephelidir. Yamuk formlu bir geometriye sahip parsel güneybatı yönünde yükselen orta eğimli bir topografyaya sahiptir. Parsel üzerinde tarımsal üretim amaçlı ekim yapıldığı ve ekili bitkinin 8-10 cm uzunluğunda toprak yüzeyini kapladığı görülmüştür. Parsel sınırları yerinde kısmen belirgin olup, parselin Uzunçayır Caddesi’ne yaklaşık 15 metre cephesi bulunmaktadır. Güneydoğu komşuluğunda bulunan parseller yapılaşmış olup sanayi/depolama fonksiyonlu yapılar mevcuttur. 205 Ada 3 Parsel üzerinde tarımsal üretim amaçlı ekim yapıldığı ve ekili bitkinin 8-10 cm uzunluğunda toprak yüzeyini kapladığı bilinmektedir. Taşınmaz toplam 2628,32 m2 alanlıdır. Taşınmazın  1100 / 262832 hissesi satılıktır, hisseye düşen 11 m2'dir.

Ulaşım: Taşınmazlar İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi sınırları içerisinde Fahri Korutürk Caddesi üzerinde konumlu 726 Ada 7 Parsel ve Doğanyurt Caddesi cepheli 227 Ada 2 Parseldir. Taşınmazlara erişim tarif olarak şu şekildedir; Hadımköy-İstanbul Caddesi’nden Hadımköy yönünde ilerlerken, Hadımköy Sanayi mevkiinde konumlu taşınmazlara erişim sağlanabilmektedir. Taşınmazlar batı yönünde Hadımköy-İstanbul Caddesi ile doğuda Fahri Korutürk Caddesi arasında kalan bölgede kalmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yakın çevrede hakim arazi kullanımı tarım ve sanayi alanları oluşturmaktadır. Taşınmazların yakın çevresinde yer alan yapılı parsellerde üretim ve depolama amaçlı kullanılan betonarme nitelikli sanayi yapıları bulunmaktadır. Taşınmazlardan 726 Ada 7 Parsel İstanbul Caddesi’ne kuş uçuşu 1.600 metre taşınmazların bulunduğu Hadımköy Sanayi bölgesi ise TEM Otoyolu’na ise 5 km. mesafede konumludur. Bölgede toplu ulaşım ile Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinden hareket eden toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Yaklaşık 2,5 km. güneydoğuda Deliklikaya Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Özel araç ile erişim kolaydır.

Not: 20.04.2021 tarihinde, Arnavutköy Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgiye göre 227 Ada 2 Parsel 14.03.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli “Hadımköy Sanayi Bölgesi 1.Etap Uygulama İmar Planı” sınırları içerisinde “Kentsel Hizmet Alanı” lejantında kalmaktadır. 726 Ada 7 Parsel 08.05.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli “Hadımköy Sanayi Bölgesi 2.Etap Uygulama İmar Planı” sınırları içerisinde “Kentsel Hizmet Alanı” lejantında kalmakta iken, İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 2018/567 sayılı kararı ile parsele ilişkin plan kararlarının iptal edildiği öğrenilmiştir. Söz konusu iptalin parsel bazında olduğu, 2.etapta kalan diğer parselleri kısıtlayıcı bir karar olmadığı şifahen öğrenilmiştir. Arnavuköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgiye göre parsellerin uygulama görmüş olduğu ve mevcut alan büyüklüğünün net yüz ölçüm olduğu öğrenilmiştir. İlgili mevzuat gereği Resmi hizmet alanlarına ayrılan imar parsellerinin oluşturulması amacıyla yapılan uygulamaya, kamu tesisleri alanına tahsis (uygulamadaki adıyla kamu ortaklık payı-KOP) adı verilmektedir. Bu uygulamada, düzenlemeye giren her parselin malikinden, belirli oranlarda resmi hizmet alanlarına tahsis yapılmaktadır. Ancak DOP’tan (Düzenleme Ortaklık Payı) farklı olarak bu alanlar, kamu adına değil, malik adına tescil edilmektedir. Bu parseller daha sonra ilgili kamu idaresi tarafından kamulaştırılmaktadır. Her iki arsanın da %0,40'ar hissesi satılıktır. 205 Ada 3 Parsel 08.05.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli “Hadımköy Sanayi Bölgesi 2.Etap Uygulama İmar Planı” sınırları içerisinde kısmen “Kültürel Tesis Alanı” lejantında, kısmen “Mera Alanı” lejantında kalmaktadır. Parselin mera alanında kalan bölümü yaklaşık 132 m2’dir. Arnavuköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre parselin uygulama görmüş olduğu ve mevcut alan büyüklüğünün net yüz ölçüm olduğu öğrenilmiştir. İlgili mevzuat gereği Resmi hizmet alanlarına ayrılan imar parsellerinin oluşturulması amacıyla yapılan uygulamaya, kamu tesisleri alanına tahsis (uygulamadaki adıyla kamu ortaklık payı-KOP) adı verilmektedir. Bu uygulamada, düzenlemeye giren her parselin malikinden, belirli oranlarda resmi hizmet alanlarına tahsis yapılmaktadır. Ancak DOP’tan (Düzenleme Ortaklık Payı) farklı olarak bu alanlar, kamu adına değil, malik adına tescil edilmektedir. Bu parseller daha sonra ilgili kamu idaresi tarafından kamulaştırılmaktadır. Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır. (12/03/2009 – 4964) Diğer (Konu: Malik değişikliği olduğunda Gaziosmanpaşa 2.Asliye Hukuk Hakimliği Mahkemesinin 10/06/2009 tarih 2008/652 esas sayılı yazısına istinaden 2008/652 esas no.lu dosyaya tebligat yapılacak) Tarih: 10/06/2009 sayı 200/652 esas. Taşınmazın %0,40 hissesi satılmaktadır. Teklif vermeden önce güncel imar durumunu ve yapılaşma şartlarını, teyit ediniz. Güncel imar durumunu ilgili belediyesinden öğrenebilirsiniz. Hisseli gayrimenkullerde diğer hissedarlara ilişkin ön alım hakkı süresi maliklere tebliğ edilmesinden 3 ay sonra sona ermektedir, alıcı hisseli gayrimenkullerdeki hukuki süreçleri bilerek teklif vermeyi kabul eder. Teklif vermeden önce güncel imar durumunu ve yapılaşma şartlarını, teyit ediniz. Alıcı mevcut haliyle almayı kabul eder.

Tapu.com'dan Arsa Satın Alınırken Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız sayfa içerisinde yer alan sizi arayalım formunu doldurabilirsiniz. Bilgilerinizi bıraktığınız takdirde çağrı merkezimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaklardır.

Sitemize üye olduğunuzda beğendiğiniz ya da ilgi duyduğunuz tapuları "Tapu Takip" fonksiyonu ile takibe alabilirsiniz. Takibe almış olduğunuz tapular hakkında tüm haberler, değişiklikler ve açık artırma tarihlerinde oluşacak gelişmeler size SMS ve e-mail olarak iletilecektir.

Teklifiniz onaylanmazsa veya açık artırmayı kazanamazsanız hizmet bedeliniz iade edilir. Verilen teklif onaylandıktan sonra satın almaktan vazgeçen katılımcıya hizmet bedeli iade edilmemektedir.

Teklif sonrasında satıcının işlemi onaylaması beklenir. Satıcı işleme onay verdikten sonra tapu.com siz ve satıcı arasında iletişimi sağlayarak işlemlerin sonuçlanmasına yardımcı olur. Bu aşamada gereken evrakların ve varsa sözleşmelerin imzalanması gerekir. Son olarak da bu evraklarla birlikte tapu dairesinde satıcı ile gerekli ayarlamalar yapılır ve tapu devir işlemleri gerçekleştirilir.