Erzurum Horasan Yüzören Mahallesinde 12 Dönüm Tarla

Bankadan 12000m2

Özellikler

Tapu no 10780
Ada 0
Parsel 576
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Yüzören Mahallesi, - Ada, 576 Parsel

Erzurum Horasan Yüzören Mahallesinde 12 Dönüm Tarla

Açıklama

Ulaşım:  Erzurum İli, Horasan İlçesi, Yüzören Mahallesi, - Ada, 576 Parsel, 12.000,00 m2 üzerine konumlu olan tarladır. Taşınmaza ulaşım Erzurum - Horasan yolundan Yüzören Mahallesine dönülerek sağlanmaktadır.

Özellikler: Taşınmaz halihazırda tarla vasıflıdır. Üzerinde herhangi bir faaliyet ya da yapı bulunmamaktadır. Dikdörtgen benzeri geometrik forma sahip olan parsel düz bir topografik yapıya sahiptir. Taşınmaz kadastro paftasına göre, doğudan kadastral yola cephelidir. Batısında hazine arazisi, kuzey ve güneyinde komşu parseller ile çevrilidir. Yol kotu seviyesinin üstündedir. Mevcutta, mevsim itibariyle yolların kapalı olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın sınırlarını belirleyici olarak çevresinde duvar, tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Parsel, Yüzören Köy merkezine yaklaşık 250 m. mesafede konumludur. 

Not: Horasan Belediyesi İmar Müdürlüğünde taşınmazın bulunduğu parsel, 1/100.000 ölçekli Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında, Sulanabilir Tarım Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz, kadastral yola cepheli olup, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümlerine tabidir.