Erzurum Horasan Aşağı Kızılca Mahallesinde 39 Dönüm Tarla

Bankadan 39236m2

Özellikler

Tapu no 10773
Ada 110
Parsel 4
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aşağı Kızılca Mahallesi, 110 Ada, 4 Parsel

Erzurum Horasan Aşağı Kızılca Mahallesinde 39 Dönüm Tarla

Açıklama

Ulaşım:  Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aşağı Kızılca Mahallesi, 110 Ada, 4 Parsel, 39.236,85 m2 üzerine konumlu olan tarladır. Taşınmaza ulaşım Erzurum - Horasan yolundan Aşağı Kızılca Mahallesine dönülerek sağlanmaktadır.

Özellikler:  Taşınmaz halihazırda tarla vasıflıdır. Üzerinde herhangi bir faaliyet ya da yapı bulunmamaktadır. Dikdörtgen benzeri geometrik forma sahip olan parsel düz bir topografik yapıya sahiptir. Taşınmaz kadastro paftasına göre kadastral yola cepheli değildir Yol kotu seviyesin yer almaktadır. Mevcutta, mevsim itibariyle yolların kapalı olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın sınırlarını belirleyici olarak çevresinde duvar, tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır Taşınmazın sulama imkanı yoktur . Tamamıyla imarsız, ham kadastral parsel niteliğinde olan taşınmazın konumu Horasan Kadastro Müdürlüğünde incelenen paftalarla uyumludur. Taşınmaz Horasan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindedir. Horasan Belediyesinde yapılan araştırmada, plansız alanda kaldığı öğrenilen konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapım aşamasında olan veya planlanan herhangi bir imar çalışması bulunmadığı beyanı alınmıştır.

Not:  Taşınmazın 1/100.000 ölçekli plan üzerinde `Tarımsal Niteliği Korunacak Alan` içerisinde yer aldığı bilgisi alınmıştır. Taşınmaz toplulaştırma alanı içerisinde yer almakta olup toplulaştırmanın tamamlandığı bilgisi alınmıştır.