Erzurum Horasan Aşağı Kızılca Mahallesinde 20 Dönüm Tarla

Bankadan 20219m2

Özellikler

Tapu no 10774
Ada 109
Parsel 2
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aşağı Kızılca Mahallesi, 109 Ada, 2 Parsel

Erzurum Horasan Aşağı Kızılca Mahallesinde 20 Dönüm Tarla

Açıklama

Ulaşım: , Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aşağı Kızılca Mahallesi, 109 Ada, 2 Parsel, 20.219,48 m2 üzerine konumlu olan tarladır. Taşınmaza ulaşım Erzurum - Horasan yolundan Aşağı Kızılca Mahallesine dönülerek sağlanmaktadır.

Özellikler:  Taşınmaz amorf formda olup genel olarak güneybatıdan kuzey-doğuya doğru uzunlamasınadır. Parselin güney-doğu cephesi oldukça düz şekilde uzamakta olup kuzey-batı cephesi konveks ve konkav şekilde devam etmektedir. Dar kenarlar kısmen düzgün olup ~30 metre ve ~50 metre cephe genişliği sunmaktadırlar. Etrafında tepeler bulunmakla beraber düz bir topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz halihazırda tarla vasıflıdır. Üzerinde herhangi bir faaliyet ya da yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz kadastro paftasına göre kadastral yola cephelidir. Mevcutta, mevsim itibariyle yolların kapalı olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın sınırlarını belirleyici olarak çevresinde duvar, tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır Taşınmazın sulama imkanı yoktur. Tamamıyla imarsız, ham kadastral parsel niteliğinde olan taşınmazın konumu Horasan Kadastro Müdürlüğünde incelenen paftalarla uyumludur. Taşınmaz Horasan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindedir. Horasan Belediyesinde yapılan araştırmada, plansız alanda kaldığı öğrenilen konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapım aşamasında olan veya planlanan herhangi bir imar çalışması bulunmadığı beyanı alınmıştır.

Not: Taşınmazın 1/100.000 ölçekli plan üzerinde `Tarımsal Niteliği Korunacak Alan` içerisinde yer aldığı bilgisi alınmıştır. CSB Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü`nden alınan imar paftası görüntüsüne göre konu taşınmazın üzerinden `hızlı tren hattı` geçmekte olup geleceğe dönük planlama olması sebebi ile bilgi alınamamıştır.