Elazığ Merkez Alatarla Köyün'de 9.911 m2 Tarla

Bankadan 9911m2

Özellikler

Tapu no 9923
Ada 101
Parsel 14
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ALATARLA KÖYÜ,OĞMANİ MEVKİİ, 101 ADA, 14 PARSEL

Elazığ Merkez Alatarla Köyün'de 9.911 m2 Tarla

Açıklama

Ulaşım: Elazığ İli, Merkez İlçesi, Alatarla Köyü, Oğmani Mevkiinde konumlu bulunan 101 Ada 14 Parsel  konumlu susuz tarla vasıflı mülktür. Taşınmaza Elazığ Pertek Karayolu güzergahı kullanılarak ulaşılır. Taşınmazra Elazığ Pertek Karayolunun 13 .km'sinde yolu batıda dik kesen Alatarla Köyü Oğmani Mevkiinde konumludur. Taşınmazın yakın çevresinde taşınmazla benzer özelliklere sahip tarlalar, Çatalharman ve Alatarla Köy Yerleşkesi, benzer nitelikteki tarlalar mevkii yolları bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım şehir merkezinden Alatarla Köyüne giden toplu taşıma araçları ve özel araçlarla sağlanmaktadır.

Özellikler: 101 Ada 14 parsel tarla 9.911,77 m2 yüzölçümlü susuz tarla vasıflı taşınmazdır. Geometrik olarak amorf formda olup topografik olarak hafif eğimli bir yapıya sahiptir Taşınmaz ile ilgili yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde herhangi bir yapının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Mahallinde yapılan incelemede: taşınmazın nadasa bırakıldığı ve etrafının çevrili olmadığı görülmüştür. Taşınmazın sulaması doğal yollarla yapılmaktadır. Taşınmaza ait yer tespiti Özel Harita Bürosundan ve Elazığ Kadastro Müdürlüğünden incelenen paftaların yerinde örtüştürülmesi sonucu doğrulanmıştır. Taşınmazın parseli ile ilgili yapılan incelemelerde, çevresinin boş ve tarımsal nitelikli araziler ile çevrili durumda olduğu görülmüştür.

Not: Taşınmaz plansız alanlar yönetmeliğine tabidir. Parselin 0,40`nı geçmeyecek kadar tarımsal ve hayvansal amaçlı yapı, 0,05 ini geçmeyecek kadar mesken amaçlı, 2 kat sınırlamasında yapı yapma imkanı bulunmaktadır.