COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Düzce Merkez Kozluk Mahallesinde 991 m2 Fındıklık

Bankadan 991m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13427
Metre Kare 991m2
Ada 106
Parsel 10
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

KOZLUK KÖYÜ, KÖY İÇİ MEVKİİ (106 ADA 10 PARSEL) MERKEZ / DÜZCE

Açıklama

Özellikler: Düzce Kozluk Köyü, Yaygan Mevkide bulunan 106 Ada, 10 Parsel 'Fındıklık' niteliğinde olup, 991'm2'dir. Düzce İl Özel İdaresi'nden alınan Şifahi bilgiye göre "Düzce ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" planında gayrimenkulün yer aldığı imar parseli "Köy Yerleşik/Kırsal Yerleşim Alan" dışında kalmakta olup üst ölçekli çevre düzeni planında "Orman" olarak belirlenmiş sahada kaldığı tespit edilmiştir. Parsel üzerinde muhtelif sayıda fındık ağacı bulunmaktadır. Parsel batı cephede kadastral yola cepheli olup diğer tüm cephelerde komşu parsellere cephelidir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen benzeri geometrik formda olup topoğrafik olarak eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın sınırları herhangi bir unsur ile çevrili durumda olmayıp, doğal sınırlar ile belirgin hale gelmiştir. Taşınmazın cephesi yaklaşık 38 metre, derinliği ise 25 metredir. Gayrimenkulün yakın çevresinde niteliği tarla vasıflı üzeri ekili ve boş olan parseller ile fındık bahçesi vasıflı araziler mevcuttur. Gayrimenkulün üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.


Ulaşım: Düzce ili, Merkez İlçesi, Kozluk Köyü, Yazgan Mevkii, 106 Ada -10 Parsel adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım; Düzce-Akçakoca Karayolu üzerinde Akçakoca istikametinde ilerlerken sağa, Kabalak Köy Yolu'na girilir. Kabalak Köyü'nden Yayla Köyü'ne doğru ilerlenir. Yayla Köyü'nde tali yol üzerinden doğu istikamette takip edilir. Bu istikamette sırasıyla Güldere, Kemerkasım ve Nasırlı Köyleri geçildikten sonra sol tarafta kalan Kozluk Köy Yolu'na girilir. En yakın ana artere mesafesi ise yaklaşık 5 km. mesafededir.