COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Düzce Merkez Kozluk Mahallesinde 3423 m2 Tarla

Bankadan 3423m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13422
Metre Kare 3423m2
Ada 152
Parsel 10
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

KOZLUK KÖYÜ, YAYGAN MEVKİİ (152 ADA 10 PARSEL), MERKEZ / DÜZCE

Açıklama

Özellikler: Düzce Kozluk Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan 152 Ada, 10 Parsel 'Tarla' vasfında olup, 3423 m2'dir. Taşınmazın bulunduğu bölge eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup halihazırda fındık ağaçları bulunmaktadır."Düzce İl Özel İdaresi'nden alınan şifahi bilgiye göre"Düzce ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ne göre gayrimenkulün yer aldığı imar parseli "Köy Yerleşik Alanı/Kırsal Yerleşme Alanı "sınırları içerisinde kaldığı bilgisi öğrenilmiş ve tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Değerleme konusu gayrimenkullerden 152 Ada - 10 Parsel ise, "Köy Yerleşik/Kırsal Yerleşim Alan" dışında kalmakta olup üst ölçekli çevre düzeni planında "Orman" olarak belirlenmiş sahada kaldığı tespit edilmiştir. ilgili Kadastro Müdürlüğü'nde yapılan incelemede taşınmazların kadastral yola cephesinin bulunmadığı belirtilmiş. 152 Ada -10 Parselin orman kadastro paftası sınırları içerisinde olup olmadığına ilişkin bilgi temin edilememiştir.Parselin geometrik olarak yamuk, topografik olarak eğimsiz bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde Fındık Ağaçları bulunmaktadır.Taşınmazın yerinde yapılan incelemelerinde parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Ulaşım: Düzce-Akçakoca Karayolu üzerinde Akçakoca istikametinde ilerlerken sağa, Kabalak Köy Yolu'na girilir. Kabalak Köyü'nden Yayla Köyü'ne doğru ilerlenir. Yayla Köyü'nde tali yol üzerinden doğu istikamette takip edilir. Bu istikamette sırasıyla Güldere, Kemerkasım ve Nasırlı Köyleri geçildikten sonra sol tarafta kalan Kozluk Köy Yolu'na girilir.152 Ada 10 Parsel Kozluk Köyünün kuzey kesiminde yer almakta olup yolu bulunmamaktadır. Bölgeye ulaşım hususi vasıtalarla sağlanabilmektedir. 152 Ada 10 Parsel köyün kuzeyinde konumlu olup en yakın tali yola mesafesi yaklaşık 250 metredir.